Michał Cecerko

Radca Prawny, Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, Partner

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Prowadzi projekty z zakresu restrukturyzacji zadłużenia oraz upadłości. Doradza dłużnikom w wyborze właściwej strategii postępowania w razie trudności finansowych, a wierzycielom finansowym i handlowym w wyborze strategii windykacyjnej w sprawach o kluczowym znaczeniu. Reprezentuje Klientów w procesach sądowych związanych z niewypłacalnością, w tym dotyczących bezskuteczności. Zajmuje się także odpowiedzialnością menedżerów związaną z kryzysem zadłużenia.
Prowadził precedensowe postępowania w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack), zarówno z pozycji dłużnika, jak i wierzyciela.

Bank w postępowaniu restrukturyzacyjnym: sojusznik czy przeciwnik?

Bank w postępowaniu restrukturyzacyjnym: sojusznik czy przeciwnik?

Kluczowym uczestnikiem procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest często bank finansujący działalność przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który zamierza wdrożyć postępowanie restrukturyzacyjne może zastanawiać się czy bank jest w restrukturyzacji przeciwnikiem czy sojusznikiem? Od czego zależy odpowiedź na to pytanie? Restrukturyzacja: czy da się uniknąć rozmów z bankiem? Na wstępie trzeba zadać sobie pytanie, kiedy […]

Co przygotować na spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym?

Co przygotować na spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym?

Przedsiębiorca, który popadł w problemy finansowe albo przewiduje, że mogą one niedługo wystąpić powinien rozważyć konsultację z doradcą restrukturyzacyjnym. Może to być też prawnik z doświadczeniem w restrukturyzacji i upadłości. Co przygotować na spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym, aby było ono najbardziej produktywne? Lista informacji na spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym 1. […]

Jakie są korzyści z otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu?

Jakie są korzyści z otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu?

Przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością może zdecydować się na otwarcie postępowania o zatwierdzenie. Jest ono atrakcyjną alternatywą w stosunku do postępowań restrukturyzacyjnych otwieranych na podstawie wniosku złożonego do sądu. Dlaczego tak jest? Jakie są zalety postępowania o zatwierdzenie układu? Cel postępowania o zatwierdzenie układu jest taki sam jak innych postępowań restrukturyzacyjnych – […]