Michał Tracz

Radca Prawny, Senior Associate

W zakresie prawa farmaceutycznego specjalizuje się w szczególności w wymogach dotyczących reklamy produktów leczniczych oraz zagadnieniach compliance. Jego doradztwo obejmuje również prawo żywnościowe, w szczególności, kwestie reklamy i dystrybucji suplementów diety oraz FSMP. Wśród jego szczególnych zainteresowań znajduje się tematyka produktów z pogranicza.
Bierze udział w projektach doradztwa regulacyjnego dla różnych branż m.in. farmaceutycznej, spożywczej, paszowej oraz ubezpieczeniowej. Prowadzi szkolenia dla działów regulacyjnych, marketingowych, compliance oraz pracowników służby zdrowia.
Od 2013 r. doradza Krajowej Radzie Suplementów i Odżywek.

Projekt nowego obwieszczenia refundacyjnego

Na stronach Ministerstwa Zdrowia pojawił się projekt nowego obwieszczenia refundacyjnego obowiązującego od 1 maja 2012 r. Po raz pierwszy umieszczone zostały w wykazie także produkty w nowych kategoriach refundacyjnych: leki stosowane w programach lekowych i leki stosowane w chemioterapii. Uwagi do projektu można zgłaszać do 19 kwietnia (czwartek). Projekt obwieszczenia […]

RPO kwestionuje zakaz przekazywania zachęt

W dzisiejszej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł, w którym przywołane zostały opinie Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz dotyczące opisywanych przez nas problemów związanych z zakazem stosowania zachęt. RPO potwierdza, że obecna treść art. 49 ust. 3 zakazuje WOŚP przekazywania szpitalom pomp insulinowych oraz kwestionuje zaprezentowaną przez MZ opinię prawną, jako […]

Nowelizacja Ustawy refundacyjnej – stan po uchwaleniu przez Sejm

Projekt Ustawy refundacyjnej, o którym pisaliśmy, okazał się być jedynie punktem wyjścia do dyskusji o nowelizacji. Jeszcze tego samego dnia(10 stycznia br.), kiedy projekt został umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, przyjęła go Rada Ministrów, jednak w wersji znacznie okrojonej. Wykreślone zostały praktycznie wszystkie korzystne zmiany dla aptekarzy. W toku […]

„Rzeczpospolita” o stanowisku MZ w sprawie WOŚP

W portalu dziennika „Rzeczpospolita” ukazał się kolejny artykuł dotyczący potencjalnych problemów z przekazywaniem pomp insulinowych przez WOŚP w związku z zakazem stosowania zachęt. Tekst odnosi się do opinii prawnej MZ, o której pisaliśmy wczoraj. Tomasz Kaczyński odnosi się do przedstawionej przez MZ interpteracji.

Stanowisko MZ: Zakaz zachęt nie dotyczy wydawania przez apteki glukometrów do pasków refundowanych

12 stycznia 2012 r., na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został komunikat w sprawie możliwości wydawania glukometrów przez apteki. MZ zaprezentowało w nim stanowisko, zgodnie z którym działania związane przyjmowaniem przez apteki od firm glukometrów i wydawaniem ich pacjentom przy realizacji recepty na paski do pomiaru glukozy we krwi nie są […]

MZ przedstawiło zmiany w Ustawie refundacyjnej

Na stronie MZ jest już dostępny projekt legislacyjnych zmian w Ustawie refundacyjnej. Potwierdzają się m.in. zapowiedzi dotyczące usunięcia przepisów dotyczących karania lekarzy. Zgodnie z projektem usunięty zostaje ust. 8 w art. 48, który przewidywał obowiązek zwrotu przez osobę uprawnioną do wystawiania recept nienależnie pobranej refundacji (m.in. w przypadku wypisania recepty […]

Nowy wzór umowy na realizację recept

W piątek (9 grudnia) na stronie Ministerstwa Zdrowia zamieszczone zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Jest to jeden z brakujących aktów wykonawczych, niezbędnych dla zapewnienia funkcjonowania Ustawy refundacyjnej wchodzących w życie […]