Michał Wojciechowski

Adwokat, Senior Associate

Michał specjalizuje się w zagadnieniach związanych z krajowym oraz unijnym prawem zamówień publicznych, jak również z szeroko pojętą tematyką umów w procesie inwestycyjnym. Doradza podmiotom gospodarczym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie samej realizacji umowy zawartej w rezultacie przeprowadzonego postępowania. Reprezentował wielu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.
Zaangażowany w projekty współfinansowane ze środków unijnych związane z problematyką nakładania tzw. korekt finansowych. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu prawa zamówień publicznych. Posiada również praktykę procesową w dziedzinie prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego (white-collar crimes).

charging the electric car in station. renewable energy concept

Demand set to rise for electric transport solutions in Poland

At the beginning of the year, the Polish parliament passed the Act on Electromobility and Alternative Fuels. The Act passed is consistent with the Polish government’s strategy to develop electromobility in Poland, as it is not only a mechanism for implementing Directive 2014/94/EU on the deployment of alternative fuels infrastructure in national law, but also the first comprehensive regulation on electromobility in Poland.