Natalia Łukawska

Medikamente

Ministerstwo Zdrowia nie przestaje pracować nad swoim projektem nowelizacji PF

7 listopada Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda odpowiedział na skierowaną do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie nowelizacji ustawy ‑ Prawo farmaceutyczne dostosowującej brzmienie ustawy do potrzeb rozwijającego się rynku. W udzielonej odpowiedzi opisane zostały ogólne założenia przygotowywanego projektu oraz zakres rozważanych przy tej okazji problemów rynku aptecznego.

Ministerstwo Zdrowia – urzędowa obniżka cen zbytu leku uzasadnia wystawianie faktur korygujących

Ministerstwo Zdrowia – urzędowa obniżka cen zbytu leku uzasadnia wystawianie faktur korygujących

Ministerstwo Zdrowia rzuciło nowe światło na interpretację przepisów dotyczących możliwości wystawiania faktur korygujących w przypadku urzędowej obniżki cen. W piśmie Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej kierowanym do Ministra Zdrowia, poddana została pod wątpliwość sytuacja, w której następuje obniżenie ceny refundowanego produktu, a produkt ten nie został sprzedany przez podmiot prowadzący aptekę, […]