Patrick Wodecki

Adwokat, Senior Associate

Patrick doradza w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności aptecznej. Specjalizuje się m.in. w kwestiach związanych ze spełnieniem wymogów koniecznych do otworzenia nowych aptek, zagadnieniami dotyczącymi zabronionej reklamy aptecznej, przekształceniami podmiotów prowadzących takie placówki.
Zajmuje się także sprawami regulacyjnymi, m.in. w zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz ustawodawstwa dotyczącego praw osób z niepełnosprawnościami.
Patrick zajmuje się również prawem farmaceutycznym, w szczególności w zakresie reklamy produktów leczniczych czy hurtowej dystrybucji produktów leczniczych. W pracy naukowej skupia się na zagadnieniach związanych z filozofią prawa.

AdA 2.0 – data wejścia w życie

AdA 2.0 – data wejścia w życie

W ostatnich tygodniach informowaliśmy Państwa szeroko o statusie prac nad nowelizacją Prawa farmaceutycznego, nazywaną publicystycznie Apteką dla Aptekarza 2.0. Po podpisie Prezydenta (więcej szczegółów tutaj: LINK) kwestią czasu było ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw. Ostatecznie ustawa została ogłoszona 13 września 2023 r., a zatem nowe przepisy dot. aptek wejdą w […]

AdA 2.0. podpisana – nowe ograniczenia i kontrola Trybunału Konstytucyjnego

AdA 2.0. podpisana – nowe ograniczenia i kontrola Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent podpisał właśnie ustawę doszczelniającą Prawo farmaceutyczne. Przepisy sankcjonujące „przejęcie kontroli” zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Przypomnijmy, w konsekwencji wejścia w życie tzw. „Ada 2.0.” inspekcja farmaceutyczna uzyska uprawnienie do nałożenia kary finansowej w wysokości 5 000 000 zł na podmiot przejmujący kontrolę oraz […]

Komunikat Prezesa URPL w sprawie dostarczania i udostępniania laikom wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

Komunikat Prezesa URPL w sprawie dostarczania i udostępniania laikom wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

W dniu 30 sierpnia 2023 r. Prezes URPL opublikował komunikat w sprawie dostarczania i udostępniania laikom, z przeznaczeniem do samodzielnego używania, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro innych niż wyroby do samokontroli, pojemniki na próbki lub produkty laboratoryjne ogólnego zastosowania. Z komunikatem powinny zapoznać się w szczególności apteki, drogerie, sklepy internetowe oraz inne podmioty lub osoby sprzedające bezpośrednio lub za pomocą usług społeczeństwa informacyjnego testy przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Apteka dla Aptekarza 2.0 już w Senacie

Apteka dla Aptekarza 2.0 już w Senacie

Wczoraj (24 lipca 2023 r.) projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego zwanym „Apteką dla Aptekarza 2.0” zajęła się w senacka Komisja Zdrowia. Szczerzej o treści kontrowersyjnego projektu pisaliśmy tutaj: LINK. Komisja zagłosowała za odrzuceniem w całości przepisów nowelizujących Prawo farmaceutyczne. W toku prac Komisji kilkukrotnie podkreślono niekonstytucyjność zaproponowanych zmian, a także sprzeczność […]

Organizacje branżowe przeciwne zaostrzeniu Apteki dla Aptekarza

Organizacje branżowe przeciwne zaostrzeniu Apteki dla Aptekarza

Publikacja propozycji przepisów mających na celu „uszczelnienie” tzw. Apteki dla Aptekarza wywołała poruszenie zarówno wśród aptekarzy, ale także organizacji społecznych i branżowych. Kontrowersje budzi nie tylko sama treść regulacji, lecz również sposób jej procedowania. Łącząc siły organizacje branżowe wystosowały w tym zakresie apel skierowany do kluczowych decydentów. CO ZAWIERA PROPOZYCJA? […]

Cicha nowelizacja prawa farmaceutycznego: „Uszczelnienie” przepisów Apteki dla Aptekarza

Cicha nowelizacja prawa farmaceutycznego: „Uszczelnienie” przepisów Apteki dla Aptekarza

W toku prac nad projektem ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3458), który ze strony rządu prowadzi Minister Rozwoju i Technologii (!), zgłoszono poprawkę do ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne („Prawo farmaceutyczne” lub „PF”). Poprawka ta […]

Badanie satysfakcji klienta tylko za zgodą

Badanie satysfakcji klienta tylko za zgodą

Badanie satysfakcji klienta należy traktować jako informację handlową uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) w wyroku z dnia 18 listopada 2022 r. sygn. II SA/Wa 715/22. WSA stwierdził, że przetwarzanie danych osobowych na potrzeby badania satysfakcji klienta nie może odbywać się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 […]

Dostęp do szczepień przeciwko grypie w aptekach będzie łatwiejszy!

Dostęp do szczepień przeciwko grypie w aptekach będzie łatwiejszy!

10 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia, podczas którego jednogłośnie przyjęto poprawki do ustawy Prawo farmaceutyczne, dzięki którym farmaceuci będą uprawnieni do wystawiana recept farmaceutycznych na szczepionki przeciwko grypie. Co to oznacza dla pacjentów? Dzięki przyjętym poprawkom farmaceuta będzie mógł wykonać wszystkie czynności niezbędne w celu zaszczepienia […]