Paulina Kumkowska

Radca prawny, Senior Associate

Specjalizuje się w doradztwie prawnym podmiotom funkcjonującym na rynku farmaceutycznym, w tym producentom, dystrybutorom oraz sieciom aptek.
Paulina zajmuje się w szczególności obsługą prawną podmiotów prowadzących apteki, w tym m.in. w kwestiach związanych z procesami transakcyjnymi, a także reprezentacją tych podmiotów przed organami inspekcji farmaceutycznej, NFZ oraz w postępowaniach sądowych.

AdA 2.0 – data wejścia w życie

AdA 2.0 – data wejścia w życie

W ostatnich tygodniach informowaliśmy Państwa szeroko o statusie prac nad nowelizacją Prawa farmaceutycznego, nazywaną publicystycznie Apteką dla Aptekarza 2.0. Po podpisie Prezydenta (więcej szczegółów tutaj: LINK) kwestią czasu było ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw. Ostatecznie ustawa została ogłoszona 13 września 2023 r., a zatem nowe przepisy dot. aptek wejdą w […]

Co z tą opieką? Czy opieka farmaceutyczna może być świadczona poprzez aplikację mobilną?

Co z tą opieką? Czy opieka farmaceutyczna może być świadczona poprzez aplikację mobilną?

Choć opieka farmaceutyczna została wprowadzona do polskiego systemu prawnego już ponad 2 lata temu, w ramach przepisów ustawy o zawodzie farmaceuty, to nieustannie budzi kolejne wątpliwości. Kluczowe z nich dotyczą przede wszystkim miejsca udzielania świadczeń – czy apteka to jedyne miejsce, gdzie pacjent może skorzystać z uprawnień farmaceuty? Takiego zdania […]

AdA 2.0. podpisana – nowe ograniczenia i kontrola Trybunału Konstytucyjnego

AdA 2.0. podpisana – nowe ograniczenia i kontrola Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent podpisał właśnie ustawę doszczelniającą Prawo farmaceutyczne. Przepisy sankcjonujące „przejęcie kontroli” zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Przypomnijmy, w konsekwencji wejścia w życie tzw. „Ada 2.0.” inspekcja farmaceutyczna uzyska uprawnienie do nałożenia kary finansowej w wysokości 5 000 000 zł na podmiot przejmujący kontrolę oraz […]

Przegląd ram dotyczących zmian w odniesieniu do produktów leczniczych

Przegląd ram dotyczących zmian w odniesieniu do produktów leczniczych

W dniu 25 listopada 2020 r.  Komisja Europejska przyjęła Strategię farmaceutyczną dla Europy. W dokumencie przedstawiono szereg środków zarówno ustawodawczych, jak i nieustawodawczych, stanowiących odpowiedź na aktualne wyzwania rynku farmaceutycznego. W ramach tych środków, obecnie prowadzona jest inicjatywa polegająca na przeglądzie przepisów dotyczących zmian po wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do […]

Apteka dla Aptekarza 2.0 już w Senacie

Apteka dla Aptekarza 2.0 już w Senacie

Wczoraj (24 lipca 2023 r.) projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego zwanym „Apteką dla Aptekarza 2.0” zajęła się w senacka Komisja Zdrowia. Szczerzej o treści kontrowersyjnego projektu pisaliśmy tutaj: LINK. Komisja zagłosowała za odrzuceniem w całości przepisów nowelizujących Prawo farmaceutyczne. W toku prac Komisji kilkukrotnie podkreślono niekonstytucyjność zaproponowanych zmian, a także sprzeczność […]

Organizacje branżowe przeciwne zaostrzeniu Apteki dla Aptekarza

Organizacje branżowe przeciwne zaostrzeniu Apteki dla Aptekarza

Publikacja propozycji przepisów mających na celu „uszczelnienie” tzw. Apteki dla Aptekarza wywołała poruszenie zarówno wśród aptekarzy, ale także organizacji społecznych i branżowych. Kontrowersje budzi nie tylko sama treść regulacji, lecz również sposób jej procedowania. Łącząc siły organizacje branżowe wystosowały w tym zakresie apel skierowany do kluczowych decydentów. CO ZAWIERA PROPOZYCJA? […]

Reforma prawodawstwa farmaceutycznego UE: posiedzenie sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej

Reforma prawodawstwa farmaceutycznego UE: posiedzenie sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej

Dnia 12 lipca 2023 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej („SUE”), podczas którego posłowie rozpatrywali Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Reforma prawodawstwa farmaceutycznego i środki przeciwdziałania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i odnoszącego się do niego stanowiska rządu. Podczas Komisji rozpatrywany […]

Cicha nowelizacja prawa farmaceutycznego: „Uszczelnienie” przepisów Apteki dla Aptekarza

Cicha nowelizacja prawa farmaceutycznego: „Uszczelnienie” przepisów Apteki dla Aptekarza

W toku prac nad projektem ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3458), który ze strony rządu prowadzi Minister Rozwoju i Technologii (!), zgłoszono poprawkę do ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne („Prawo farmaceutyczne” lub „PF”). Poprawka ta […]

Apteko, realizujesz zamówienia na podstawie zapotrzebowań wystawianych przez podmioty lecznicze? Licz się z możliwością cofnięcia zezwolenia!

Apteko, realizujesz zamówienia na podstawie zapotrzebowań wystawianych przez podmioty lecznicze? Licz się z możliwością cofnięcia zezwolenia!

17 maja 2023 r. zapadł kluczowy dla przedsiębiorców prowadzących apteki wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. W sposób kontrowersyjny rozstrzygnięto w nim kwestię obowiązków farmaceuty realizującego zapotrzebowanie wystawione przez podmiot leczniczy, który prowadził równolegle działalność hurtową. Co mówią przepisy i jak wygląda rzeczywistość? Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawa farmaceutycznego[1] (dalej […]