Paweł Mirosz

Słodki, słodszy, miód – istotne zmiany w zakresie znakowania informacji o pochodzeniu

Słodki, słodszy, miód – istotne zmiany w zakresie znakowania informacji o pochodzeniu

W dniu 17 października 2023 r. ogłoszono tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. poz. 2233). Głównym celem nowelizacji jest poprawa identyfikacji miodów na rynku w zakresie państwa pochodzenia. Wynika to m.in. z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zgodnie z którymi, etykiety żywności powinny być jasne i zrozumiałe, aby były pomocne dla konsumentów, którzy chcą dokonywać bardziej świadomych wyborów dotyczących żywności i diety.

Nadchodzą ważne zmiany dotyczące składu żywności funkcjonalnej i suplementów diety

Nadchodzą ważne zmiany dotyczące składu żywności funkcjonalnej i suplementów diety

W dniu 3 sierpnia 2023 r. Komisja Europejska otrzymała w ramach notyfikacji Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności, z 25 lipca 2023 r. (nr w wykazie prac legislacyjnych: MZ 1424) (dalej jako: Rozporządzenie). Rozporządzenie ma na celu m.in. dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia nr 1925/2006 […]

Koniec stosowania oświadczeń z listy pending? – orzeczenie TSUE w sprawie C-386/23

Koniec stosowania oświadczeń z listy pending? – orzeczenie TSUE w sprawie C-386/23

Etykietowanie i reklama żywności (w tym suplementów diety) z wykorzystaniem oświadczeń zdrowotnych jest powszechną praktyką w przypadku większości produktów oferowanych na rynku unijnym. W dniu 26 czerwca 2023 r., do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wpłynął kolejny wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie interpretacji zasad stosowania oświadczeń zdrowotnych na gruncie […]

Biofortyfikacja a nowa żywność, wskazówki z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Biofortyfikacja a nowa żywność, wskazówki z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Projektowanie wartości odżywczej żywności może stanowić element polityki żywieniowej kraju (np. profilaktyka niedoborów) lub inicjatywę własną przedsiębiorcy (np. wzbogacanie żywności). Intencjonalne modyfikacje, które wpływają na wartość odżywczą produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi mogą mieć miejsce na różnych etapach produkcji żywności, w tym na etapie produkcji podstawowej. Żywność, która istotnie różni […]

Astaksantyna – zmiany w zakresie warunków stosowania i obowiązkowych informacji dla konsumentów

Astaksantyna – zmiany w zakresie warunków stosowania i obowiązkowych informacji dla konsumentów

Astaksantyna jest karotenoidem występującym w algach Haematococcus pluvialis i jest odpowiedzialna za różowe zabarwienie mięsa ryb lub skorupiaków (np. łososia, krewetek). Ze względu na charakterystyczną budowę, astaksantyna jest zaliczana do naturalnych antyoksydantów. Kluczowe kierunki badań na prozdrowotnymi właściwościami astaksantyny, które mogą być wykorzystane w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, wynikają z […]

Ważne zmiany w specyfikacjach dodatków do żywności

Ważne zmiany w specyfikacjach dodatków do żywności

W dniach 29 czerwca oraz 7 lipca 2023 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane zmiany dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/208[1] (dalej jako: ,,Rozporządzenie w sprawie dodatków do żywności”) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 231/2012[2] (dalej jako: ,,Rozporządzenie w sprawie specyfikacji dodatków do żywności”). Rozporządzenie […]

Zielona herbata w żywności – ważne zmiany prawne dotyczące składu, etykietowania i wprowadzania do obrotu

Zielona herbata w żywności – ważne zmiany prawne dotyczące składu, etykietowania i wprowadzania do obrotu

Zielona herbata oraz jej przetwory to popularne składniki żywności funkcjonalnej i suplementów diety. W obowiązujących przepisach znajdziemy wiele norm dla żywności z dodatkiem zielonej herbaty oraz jej przetworów, które dotyczą m.in. najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych zanieczyszczeń, warunków dodawania określonych preparatów do żywności, a także wymagań odnośnie do informacji dla […]

Lektyny – dobre praktyki produkcyjne i znakowanie żywności podstawą bezpiecznego stosowania środków spożywczych przez konsumentów

Lektyny – dobre praktyki produkcyjne i znakowanie żywności podstawą bezpiecznego stosowania środków spożywczych przez konsumentów

Lektyny to powszechnie występujące białka pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mikrobiologicznego, przy czym najbardziej popularne w diecie to aglutynina zawiązków pszenicy oraz lektyny roślin strączkowych. Szczególnie wysoki poziom zawartości lektyn oznaczany jest w nasionach fasoli i grochu (konkanawalina A, lektyna grochu). Lektyny z nasion roślin strączkowych mogą mieć działanie antyodżywcze oraz być […]

Komisja Europejska negatywnie o CBD i innych kannabinoidach, a pozytywnie o liściach konopi – szanse i zagrożenia dla rynku żywności

Komisja Europejska negatywnie o CBD i innych kannabinoidach, a pozytywnie o liściach konopi – szanse i zagrożenia dla rynku żywności

W sprawozdaniu Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF) z posiedzenia Sekcji ds. Nowej Żywności i Bezpieczeństwa Toksykologicznego Łańcucha Żywnościowego, które odbyło się 27 lutego 2023 r., przedstawiono stanowisko Komisji Europejskiej odnośnie do statusu prawnego kannabinoidów jako żywność. W oświadczeniu stwierdzono zgodnie z poniższym, że: Konopie siewne (Cannabis sativa) zawierają […]