Paweł Mirosz

Food Law Advisor, Prawnik

Nanomateriały w żywności – perspektywa zmian prawnych, urzędowe kontrole

Nanomateriały w żywności – perspektywa zmian prawnych, urzędowe kontrole

Nanotechnologia jest jedną z najbardziej ekscytujących i dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki, która w najbliższej dekadzie będzie miała wpływ na nasze życie. Nanomateriały występują naturalnie w środowisku ale mogą być także rezultatem celowych procesów technologicznych. Definicja prawna nanomateriałów ewoluuje wraz z postępem wiedzy, technologii i metod badawczych. Na początku czerwca Komisja Europejska przedstawiła nowe Zalecenie dotyczące definicji nanomateriału (2022/C 229/01).

Ochratoksyna A i cyjanowodór – ważne zmiany dotyczące substancji zanieczyszczających i znakowania żywności

Ochratoksyna A i cyjanowodór – ważne zmiany dotyczące substancji zanieczyszczających i znakowania żywności

Unijne prawo żywnościowe kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo artykułów rolno–spożywczych wprowadzanych na rynek. W tym celu w przepisach określono najwyższe dopuszczalne poziomy dla substancji zanieczyszczających, które stanowią istotne ryzyko.

Najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń, w prawie UE, są określane na możliwie najniższym poziomie, akceptowalnym toksykologicznie, który jest rozsądnie osiągalny przy zastosowaniu dobrych praktyk (w sektorze rybołówstwa, produkcji pierwotnej i przetwórstwie żywności) z uwzględnieniem ryzyka związanego z konsumpcją żywności (udział w diecie).

Znakowanie żywności – elastyczność i dopuszczalne odstępstwa w związku z kryzysem w Ukrainie

Znakowanie żywności – elastyczność i dopuszczalne odstępstwa w związku z kryzysem w Ukrainie

Kryzys w Ukrainie wpłynął negatywnie na dostępność wielu surowców wykorzystywanych w rolnictwie i produkcji żywności w Unii Europejskiej. W szczególności dotyczy to oleju słonecznikowego i rzepakowego, pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, mięsa drobiowego oraz nawozów i materiałów opakowaniowych. Chociaż bezpieczeństwo żywnościowe Unii Europejskiej nie jest obecnie bezpośrednio zagrożone to trwająca wojna piętrzy wyzwania. Dlatego sektor rolno-spożywczy słusznie wezwał do wprowadzenia tymczasowych odstępstw w stosowaniu przepisów dotyczących etykietowania żywności wprowadzanej na rynek unijny.

Supplement pills on wooden scoop with citrus fruits on white background

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – zasady kwalifikacji przedmiotem oceny TSUE

Borderline products, czyli tzw. produkty z pogranicza, to szczególna grupa towarów (niezdefiniowanych w przepisach), które jednocześnie mogą spełniać kryteria kilku rodzajów produktów. Może chodzić tutaj w szczególności o produkty lecznicze i suplementy diety, ale również produkty kosmetyczne lub żywność dla szczególnych grup konsumentów. Między innymi ze względu na specyfikę tej grupy, kwalifikacja żywności na gruncie unijnego prawa żywnościowego jest przedmiotem wielu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Skład składnika złożonego w etykietowaniu żywności – orzeczenie TSUE w sprawie C-881/19

Skład składnika złożonego w etykietowaniu żywności – orzeczenie TSUE w sprawie C-881/19

Etykietowanie środków spożywczych wymaga uwagi i skrupulatności oraz dobrej znajomości aktualnych przepisów i wytycznych. Nieprawidłowe oznakowanie choćby jednego składnika może zagrozić całemu produktowi i sprowokować działania represyjne ze strony organów urzędowej kontroli. Zgodnie z polskim prawem, konsekwencje mogą być różne – włącznie z karami finansowymi sięgającymi 10% rocznego przychodu firmy i nakazem niezwłocznego wycofania produktu z obrotu.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „TSUE”) w sprawie C-881/19 pokazuje, że jakość dokumentacji wykorzystywanej w procesie tworzenia etykiet ma niebagatelne znaczenie dla zgodności informacji na temat żywności z przepisami.

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące znakowania napojów spirytusowych.

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące znakowania napojów spirytusowych.

Napoje spirytusowe są jedną z kategorii środków spożywczych, która podlega szczegółowym regulacjom prawnym w zakresie znakowania, prezentacji i reklamy. W opinii wielu przedsiębiorców szczegółowość i niejednoznaczność przepisów utrudnia zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. Zadania nie ułatwia fakt, że szczególne wymagania zostały określone w różnych aktach prawnych. Prawo unijne poza ogólnymi wymogami […]

Napoje na bazie mleka dla małych dzieci – jakie przepisy znajdą do nich zastosowanie w świetle ostatniego sprzeciwu Komisji Europejskiej wobec propozycji nowych przepisów?

Napoje na bazie mleka dla małych dzieci – jakie przepisy znajdą do nich zastosowanie w świetle ostatniego sprzeciwu Komisji Europejskiej wobec propozycji nowych przepisów?

Mleka i napoje na bazie mleka dla małych dzieci to jedna z kategorii żywności funkcjonalnej. Na rynku unijnym systematycznie pojawiają się nowe produkty o różnorodnym składzie dostosowanym do potrzeb młodych konsumentów. Produkty te podlegają unijnym i krajowym przepisom prawa żywnościowego. Trudności, z którymi przedsiębiorcy spotykają się najczęściej dotyczą wymagań w […]

Zielona herbata. Nadchodzą zmiany w przepisach dotyczących maksymalnych poziomów, znakowania i urzędowej kontroli.

Zielona herbata. Nadchodzą zmiany w przepisach dotyczących maksymalnych poziomów, znakowania i urzędowej kontroli.

Zielona herbata jest popularnym składnikiem żywności, w tym napojów i suplementów diety. W produkcji wykorzystywane są preparaty różniące się stopniem przetworzenia oraz składem. W 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę oceny zielonej herbaty, po tym jak Norwegia, Szwecja i Dania wyraziły formalne obawy odnośnie bezpieczeństwa niektórych rodzajów ekstraktów dodawanych do […]