Paweł Mirosz

Food Law Advisor, Prawnik

Znakowanie żywności – elastyczność i dopuszczalne odstępstwa w związku z kryzysem w Ukrainie

Znakowanie żywności – elastyczność i dopuszczalne odstępstwa w związku z kryzysem w Ukrainie

Kryzys w Ukrainie wpłynął negatywnie na dostępność wielu surowców wykorzystywanych w rolnictwie i produkcji żywności w Unii Europejskiej. W szczególności dotyczy to oleju słonecznikowego i rzepakowego, pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, mięsa drobiowego oraz nawozów i materiałów opakowaniowych. Chociaż bezpieczeństwo żywnościowe Unii Europejskiej nie jest obecnie bezpośrednio zagrożone to trwająca wojna piętrzy wyzwania. Dlatego sektor rolno-spożywczy słusznie wezwał do wprowadzenia tymczasowych odstępstw w stosowaniu przepisów dotyczących etykietowania żywności wprowadzanej na rynek unijny.

Supplement pills on wooden scoop with citrus fruits on white background

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – zasady kwalifikacji przedmiotem oceny TSUE

Borderline products, czyli tzw. produkty z pogranicza, to szczególna grupa towarów (niezdefiniowanych w przepisach), które jednocześnie mogą spełniać kryteria kilku rodzajów produktów. Może chodzić tutaj w szczególności o produkty lecznicze i suplementy diety, ale również produkty kosmetyczne lub żywność dla szczególnych grup konsumentów. Między innymi ze względu na specyfikę tej grupy, kwalifikacja żywności na gruncie unijnego prawa żywnościowego jest przedmiotem wielu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Skład składnika złożonego w etykietowaniu żywności – orzeczenie TSUE w sprawie C-881/19

Skład składnika złożonego w etykietowaniu żywności – orzeczenie TSUE w sprawie C-881/19

Etykietowanie środków spożywczych wymaga uwagi i skrupulatności oraz dobrej znajomości aktualnych przepisów i wytycznych. Nieprawidłowe oznakowanie choćby jednego składnika może zagrozić całemu produktowi i sprowokować działania represyjne ze strony organów urzędowej kontroli. Zgodnie z polskim prawem, konsekwencje mogą być różne – włącznie z karami finansowymi sięgającymi 10% rocznego przychodu firmy i nakazem niezwłocznego wycofania produktu z obrotu.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „TSUE”) w sprawie C-881/19 pokazuje, że jakość dokumentacji wykorzystywanej w procesie tworzenia etykiet ma niebagatelne znaczenie dla zgodności informacji na temat żywności z przepisami.

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące znakowania napojów spirytusowych.

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące znakowania napojów spirytusowych.

Napoje spirytusowe są jedną z kategorii środków spożywczych, która podlega szczegółowym regulacjom prawnym w zakresie znakowania, prezentacji i reklamy. W opinii wielu przedsiębiorców szczegółowość i niejednoznaczność przepisów utrudnia zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. Zadania nie ułatwia fakt, że szczególne wymagania zostały określone w różnych aktach prawnych. Prawo unijne poza ogólnymi wymogami […]

Napoje na bazie mleka dla małych dzieci – jakie przepisy znajdą do nich zastosowanie w świetle ostatniego sprzeciwu Komisji Europejskiej wobec propozycji nowych przepisów?

Napoje na bazie mleka dla małych dzieci – jakie przepisy znajdą do nich zastosowanie w świetle ostatniego sprzeciwu Komisji Europejskiej wobec propozycji nowych przepisów?

Mleka i napoje na bazie mleka dla małych dzieci to jedna z kategorii żywności funkcjonalnej. Na rynku unijnym systematycznie pojawiają się nowe produkty o różnorodnym składzie dostosowanym do potrzeb młodych konsumentów. Produkty te podlegają unijnym i krajowym przepisom prawa żywnościowego. Trudności, z którymi przedsiębiorcy spotykają się najczęściej dotyczą wymagań w […]

Zielona herbata. Nadchodzą zmiany w przepisach dotyczących maksymalnych poziomów, znakowania i urzędowej kontroli.

Zielona herbata. Nadchodzą zmiany w przepisach dotyczących maksymalnych poziomów, znakowania i urzędowej kontroli.

Zielona herbata jest popularnym składnikiem żywności, w tym napojów i suplementów diety. W produkcji wykorzystywane są preparaty różniące się stopniem przetworzenia oraz składem. W 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę oceny zielonej herbaty, po tym jak Norwegia, Szwecja i Dania wyraziły formalne obawy odnośnie bezpieczeństwa niektórych rodzajów ekstraktów dodawanych do […]

Wykaz grzybów stosowanych w żywności zostanie rozszerzony o 29 nowych gatunków.

Wykaz grzybów stosowanych w żywności zostanie rozszerzony o 29 nowych gatunków.

Jak jest obecnie?  Postęp wiedzy i technologii oraz zmiany w preferencjach konsumentów sprawiają, że grzyby zyskują na popularności jako składnik żywności. Wprowadzanie na rynek i stosowanie w żywności grzybów oraz ich przetworów jest uregulowane w przepisach zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym. Polski ustawodawca najważniejsze zagadnienia uregulował w rozporządzeniu […]