Piotr Najbuk

Prawnik, Senior Associate

Zajmuje się doradztwem dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ponadto realizuje innowacyjne projekty związane z sektorem ochrony telekomunikacyjnej, a także dla Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia (uwierzytelnianie dokumentacji medycznej). Zajmuje się także doradztwem dla firm z sektora farmaceutycznego (reklama, rejestracja produktów leczniczych, mechanizm refundacyjny), prawem żywnościowym oraz doradztwem w zakresie prawa konstytucyjnego.

DZP dla dostępności cyfrowej w Polsce

DZP dla dostępności cyfrowej w Polsce

W dniu 26 listopada 2019 r. w nowo otwartym, pierwszym w Europie Centralnej Microsoft Technology Center w Warszawie odbyło się organizowane przez Microsoft Polska we współpracy
z Kancelarią DZP, Polską Federacją Szpitali oraz Fundacją Widzialni spotkanie poświęcone nowych technologiom wspierającym dostępność i bezpieczeństwo cyfrowe.

long corridor in hospital with surgical beds.

Na czym polega dzierżawa operatorska?

Publicznych charakter szpitali nie przekreśla różnych form współpracy z prywatnymi firmami. Jedną z nich jest tzw. dzierżawa operatorska, która umożliwia przeniesienie części obciążeń związanych z prowadzeniem działalności leczniczej na podmiot zewnętrzny.

Przedstawiciele branży UAV podpisują deklarację współpracy

Przedstawiciele branży UAV podpisują deklarację współpracy

16 listopada 2016 r. w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Założycielskiej Inicjatywy Dronowej. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele kilkunastu podmiotów działających na rynku pojazdów bezzałogowych, jak również reprezentanci strony publicznej.