Piotr Pawłowski

A jeśli lekarz nie zawrze umowy z NFZ?

Lekarz nie ma obowiązku zawierania z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na wystawienie recept. Ani ustawa refundacyjna, ani żaden inny przepis prawa go do tego nie obliguje. Co więcej, nałożenie na lekarza takiego obowiązku godziłoby w zasadzę swobody umów. Umowa na wystawienie recept jest bowiem umową prawa cywilnego i NFZ nie […]

Medicalnet.pl: „Prawo pacjenta i obowiązek świadczeniodawcy”

Piotr Pawłowski komentuje dla portalu Medicalnet.pl: Jednym z podstawowych praw pacjenta jest uzyskanie prawa dostępu do dotyczącej go dokumentacji medycznej. Prawo to wynika nie tylko z ustawy o prawach pacjenta, ale również z Konstytucji RP oraz prawodawstwa UE. Obowiązek udostępnienia dokumentacji pacjentom ciąży nie tylko na szpitalach publicznych, ale na […]

Rzeczpospolita: „Sądy nie blokują przekształceń szpitali”

– Teraz przepisy prawa przewidują wyraźnie możliwość przekształcenia publicznego szpitala w spółkę samorządową, a orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii straciło aktualność – mówi Piotr Pawłowski, radca prawny z kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka. Zaznacza jednocześnie, że nadal związki zawodowe będą mogły żądać stwierdzenia nieważności uchwał, na mocy których samorząd miałby […]

„Może zabraknąć pieniędzy dla niektórych lecznic”

Piotr Pawłowski komentuje w dzisiejszej „Rzeczpospolitej” sytuację zakładów opieki zdrowotnej w kontekście nowej ustawy o działalności leczniczej: – Zakłady opieki zdrowotnej i ich właściciele powinni się jednak pośpieszyć z planowanymi zmianami, bo samorządy, które złożą wniosek tuż przed końcem 2013 r., mogą nie załapać się na dotację. Obowiązuje tu zasada: […]

Wniosek refundacyjny można zmieniać

Zarówno wniosek, jak i wszelkie informacje podane we wniosku mogą być przez wnioskodawcę modyfikowane i aktualizowane w toku postępowania refundacyjnego. Minister Zdrowia, wydając decyzję refundacyjną, będzie zobowiązany uwzględnić wszelkie nowe dane lub okoliczności oraz formułowane przez wnioskodawcę oczekiwania.

Kary administracyjne w projekcie Ustawy refundacyjnej

Jak na rewolucję przystało, również rewolucja w refundacji niestety będzie miała swoje „gilotyny” (jeśli projektowane przepisy wejdą w życie). Będą nimi pieniężne kary administracyjne wprowadzane przez projektowaną Ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (dalej: Ustawa refundacyjna). Kary te będą naprawdę dotkliwe i mogą doprowadzić […]