Tomasz Kaczyński

Radca Prawny, Partner

Do zespołu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka dołączył w 2006 r. Wcześniej zajmował się zagadnieniami ochrony zdrowia publicznego w organach administracji terytorialnej, gdzie odpowiadał m.in. za restrukturyzację publicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie Województwa Mazowieckiego.
Świadczy bieżące doradztwo ponad czterdziestu przedsiębiorcom funkcjonującym na rynku farmaceutycznym, w tym producentom, dystrybutorom i sieciom aptek. Zakres jego ekspertyzy obejmuje wszystkie obszary prawa farmaceutycznego, od rejestracji produktów, przez kwestie refundacyjne, zagadnienia wytwarzania, dystrybucji, importu równoległego, po prawo reklamy i regulacje badań klinicznych. Doradza także podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych we wszelkich kwestiach prawnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem, w tym w zakresie refundacji, odpowiedzialności za zdarzenia medyczne oraz kontraktów i sporów z NFZ.
Członek Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.

Unia Europejska i Stany Zjednoczone rozszerzają umowę dotyczącą wzajemnego uznawania wyników inspekcji u wytwórców produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi i substancji czynnych oraz weterynaryjnych produktów leczniczych

Unia Europejska i Stany Zjednoczone rozszerzają umowę dotyczącą wzajemnego uznawania wyników inspekcji u wytwórców produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi i substancji czynnych oraz weterynaryjnych produktów leczniczych

31 maja 2023 r. Unia Europejska i Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie w sprawie wzajemnego uznawania wyników inspekcji farmaceutycznych Dobrych Praktyk Wytwarzania (GMP) weterynaryjnych produktów leczniczych. Obecnie USA i UE łączy Umowa MRA (Mutual Recognition Agremment) dotycząca wzajemnego uznawania wyników inspekcji u wytwórców produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi i substancji czynnych […]

Aptekarze i właściciele aptek apelują: Stop zamiarowi wywłaszczeń na rynku aptecznym

Aptekarze i właściciele aptek apelują: Stop zamiarowi wywłaszczeń na rynku aptecznym

W dniu 30 maja 2023 r. odbyła się konferencja prasowa „Stop zamiarowi wywłaszczeń na rynku aptecznym”, która była odpowiedzią na publiczne deklaracje Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, że jeszcze w tej kadencji rząd zajmie się doregulowaniem przepisów „Apteki dla Aptekarza”. W ramach konferencji przedstawiciele organizacji reprezentatywnych – Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, […]

Apteko, realizujesz zamówienia na podstawie zapotrzebowań wystawianych przez podmioty lecznicze? Licz się z możliwością cofnięcia zezwolenia!

Apteko, realizujesz zamówienia na podstawie zapotrzebowań wystawianych przez podmioty lecznicze? Licz się z możliwością cofnięcia zezwolenia!

17 maja 2023 r. zapadł kluczowy dla przedsiębiorców prowadzących apteki wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. W sposób kontrowersyjny rozstrzygnięto w nim kwestię obowiązków farmaceuty realizującego zapotrzebowanie wystawione przez podmiot leczniczy, który prowadził równolegle działalność hurtową. Co mówią przepisy i jak wygląda rzeczywistość? Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawa farmaceutycznego[1] (dalej […]

Projekt rozporządzenia i nowe zasady wystawiania recept – czy działalność tzw. receptomatów zostanie ograniczona?

Projekt rozporządzenia i nowe zasady wystawiania recept – czy działalność tzw. receptomatów zostanie ograniczona?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia 2 maja w RCL pojawił się projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje mający na celu ograniczenie funkcjonowania tzw. receptomatów. Zgodnie z jego proponowaną treścią: recepty na preparaty „narkotyczne” są wystawiane wyłącznie […]

„Apteka dla Aptekarza” ma zastosowanie także do zezwoleń wydanych przed wejściem w życie nowelizacji – najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

„Apteka dla Aptekarza” ma zastosowanie także do zezwoleń wydanych przed wejściem w życie nowelizacji – najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

18 kwietnia 2023 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym odbyły się dwie rozprawy dotyczące odmowy dokonania zmiany decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Obie dotyczyły podobnych stanów faktycznych. STAN FAKTYCZNY Podmiot będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, znanej szerzej jako „Apteka […]

Znamy założenia reformy unijnego prawodawstwa farmaceutycznego

Znamy założenia reformy unijnego prawodawstwa farmaceutycznego

W poniedziałek, 13 marca 2023 r., Europejskie Forum Zdrowia Gastein zorganizowało wydarzenie „Przegląd prawodawstwa farmaceutycznego UE: sprostać wyzwaniom, wykorzystać możliwości”. W spotkaniu wzięli udział m.in. austriacki i maltański minister zdrowia, jak również przedstawiciele i przedstawicielki organizacji Medicines for Europe, Europejskiej Organizacji Konsumentów i Europejskiej Agencji Leków. Podczas rozmowy goście omawiali […]

Decyzja GIF – wyszukiwarka internetowa prezentująca apteki jako punkty sprzedaży kosmetyku nie stanowi zakazanej reklamy aptek

Decyzja GIF – wyszukiwarka internetowa prezentująca apteki jako punkty sprzedaży kosmetyku nie stanowi zakazanej reklamy aptek

Mamy przyjemność poinformować o pozytywnym dla naszego klienta rozstrzygnięciu GIF w sprawie reklamy aptek. Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił bowiem decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora farmaceutycznego stwierdzającą naruszenie przez naszego klienta ww. zakazu. Stan faktyczny Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: producent kosmetyków udostępniał na stronie internetowej jednej ze swoich marek kosmetycznych […]

Archiwizacja dokumentacji w firmie i hurtowni farmaceutycznej

Archiwizacja dokumentacji w firmie i hurtowni farmaceutycznej

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji. Dotyczy to również firm oraz hurtowni farmaceutycznych, które – oprócz podstawowych wymagań opisanych np. w ustawie o rachunkowości[1] – podlegają również szczegółowym zapisom Prawa farmaceutycznego[2], Dobrej Praktyki Wytwarzania[3] („DPW) oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej[4] („DPD”). W praktyce terminy archiwizacji regulowane są jednak […]