Tomasz Kubicki

Adwokat, Senior Associate

Specjalizuje się w doradztwie dla branży produktów sensytywnych, w szczególności z zakresu prawa farmaceutycznego i ogólnego prawa reklamy. Doradza także dla branży tytoniowej oraz alkoholowej. W zakresie doradztwa regulacyjnego, aktywnie uczestniczył m.in. w procesie interpretacji oraz implementacji rozwiązań Ustawy refundacyjnej w branży farmaceutycznej. W spektrum jego zainteresowań pozostaje również doradztwo z zakresu prawa żywnościowego (w szczególności znakowanie, reklama oraz wprowadzanie do obrotu suplementów diety) oraz regulacji odnoszących się do wyrobów medycznych.

Umbrella and pills

Umbrella branding w praktyce URPL

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych określił zasady, które muszą zostać spełnione przez nazwy produktów leczniczych zawierających wspólny człon będący nazwą parasolową.

W styczniu wejdzie w życie DPD dla substancji czynnych

10 grudnia 2015 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2015  w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych (dalej jako „Rozporządzenie”) wydane na podstawie delegacji z art. 51b ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dalej jako „Ustawa Prawo farmaceutyczne”).

Inspekcja sanitarna nie zawsze właściwa

Inspekcja sanitarna aby podjąć decyzję w sprawie dostosowania nieprawidłowości w ramach kontrolowanych kosmetyków, jest zobowiązana wykazać, że kwestionowane elementy stanowią uchybienie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Wykaz oświadczeń zdrowotnych jeszcze w 2012 roku?

Prace legislacyjne nad przyjęciem tzw. „pozytywnego” wykazu dopuszczalnych oświadczeń zdrowotnych wchodzą w finalny etap. Już 21 kwietnia bieżącego roku Parlament Europejski będzie podejmował ostateczną decyzję o przyjęciu wykazu w obecnym kształcie. Uczestnicy rynku, w tym zwłaszcza zrzeszenia przedsiębiorców zajmujących się produkcją suplementów diety wnoszą petycję przeciwko przyjęciu wykazu.

Ciśnieniomierze w aptekach dozwolone!

Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował dotychczasową linię orzeczniczą GIF oraz WSA i dopuścił umieszczanie w aptekach ciśnieniomierzy do dokonywania bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego przez ich klientów (Wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2012 roku II GSK 1365/10).