Tymon Grabarczyk

Prawnik, Associate

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa ochrony środowiska, ze szczególnymi uwzględnieniem środowiskowych aspektów procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami, prawa klimatycznego oraz ochrony przyrody. Doradza polskim i zagranicznym podmiotom w kwestiach prawno-środowiskowych na płaszczyźnie międzynarodowej, unijnej oraz krajowej. Obecnie przygotowuje pracę doktorską w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pierwsze orzeczenie w sprawie in-house w branży odpadowej

Pierwsze orzeczenie w sprawie in-house w branży odpadowej

7 lutego br. w sprawie o sygn. akt KIO 96/17 Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie dotyczące prowadzonego przez Gminę Miasto Tarnów postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia in-house na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Blue, green, yellow and red bins on stand near footpath.

Rok spalarni odpadów w Bydgoszczy

Uwadze Szanownych Czytelników polecamy wypowiedź Daniela Chojnackiego (współautora naszego bloga) dotyczącą Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.

Środowiskowy wymiar klauzuli obejścia prawa podatkowego

Środowiskowy wymiar klauzuli obejścia prawa podatkowego

Czy klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania znajdzie zastosowanie do środków prawno-finansowych przewidzianych w ustawach środowiskowych, w szczególności w ustawie Prawo ochrony środowiska, tj. opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych?

Recycling symbol on brown paper tag. Concept of environmental awareness, eco lifestyle and green eco-friendly shipping.

Paradoks uciążliwości zapachowych

W ramach procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ uzgadniający środowiskowe warunki jego realizacji ma obowiązek przeanalizować oraz dokonać oceny m.in. bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi. Skala oraz zakres większości oddziaływań stanowią wartości wymierne, albowiem obliczane są na podstawie ilości np. […]

Powrót do rzeczywistości, czyli rozwój wydarzeń po COP21

Powrót do rzeczywistości, czyli rozwój wydarzeń po COP21

W dziedzinie ochrony środowiska koniec roku 2015 stał przede wszystkim pod znakiem paryskiej konferencji COP21 zakończonej historycznym i globalnym porozumieniem klimatycznym, którego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia. Od chwili jego uzyskania minęło jednak nieco czasu, emocje związane z negocjacjami zdążyły już opaść, a centrum konferencyjne Le Bourget położone na północno-wschodnich […]