Wojciech Kucharski

Ochratoksyna A i cyjanowodór – ważne zmiany dotyczące substancji zanieczyszczających i znakowania żywności

Ochratoksyna A i cyjanowodór – ważne zmiany dotyczące substancji zanieczyszczających i znakowania żywności

Unijne prawo żywnościowe kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo artykułów rolno–spożywczych wprowadzanych na rynek. W tym celu w przepisach określono najwyższe dopuszczalne poziomy dla substancji zanieczyszczających, które stanowią istotne ryzyko.

Najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń, w prawie UE, są określane na możliwie najniższym poziomie, akceptowalnym toksykologicznie, który jest rozsądnie osiągalny przy zastosowaniu dobrych praktyk (w sektorze rybołówstwa, produkcji pierwotnej i przetwórstwie żywności) z uwzględnieniem ryzyka związanego z konsumpcją żywności (udział w diecie).

EFSA nie stwierdziła, że CBD jest niebezpieczne jako żywność, ale z pełną oceną należy jeszcze poczekać.

EFSA nie stwierdziła, że CBD jest niebezpieczne jako żywność, ale z pełną oceną należy jeszcze poczekać.

CBD jako Novel Food. Opinia EFSA Naukowcy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie mogą obecnie ustalić bezpieczeństwa kannabidiolu (CBD) jako nowej żywności, ze względu na braki w danych naukowych i niepewność co do potencjalnych zagrożeń związanych z przyjmowaniem CBD. Przewodniczący panelu ds. żywienia, nowej żywności i alergenów pokarmowych (NDA), […]

Podsumowanie webinarium DZP: Urzędowa kontrola żywności w praktyce. Informacje w pigułce i wskazówki dla przedsiębiorców.

Podsumowanie webinarium DZP: Urzędowa kontrola żywności w praktyce. Informacje w pigułce i wskazówki dla przedsiębiorców.

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wzięli udział w naszym webinarium dotyczącym urzędowej kontroli żywności.
W trakcie wystąpień naszych ekspertów z prawa żywnościowego mec. Wojciecha Kucharskiego i Pawła Mirosza mieliśmy okazje usłyszeć o strukturze i podziale kompetencji oraz planach kontroli na 2022 r., prawach i obowiązkach podmiotów kontrolowanych, certyfikacji i unijnym systemie zarządzania ryzykiem RASFF i TRACES. Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych punktów i ciekawych informacji przekazanych w trakcie tego webinarium.

Kiedy organ nadzoru może nakazać wycofać z obrotu środek spożywczy pomimo zgodności z unijnymi przepisami? Komentarz do wyroku TSUE w sprawie C‑89/21.

Kiedy organ nadzoru może nakazać wycofać z obrotu środek spożywczy pomimo zgodności z unijnymi przepisami? Komentarz do wyroku TSUE w sprawie C‑89/21.

Wczoraj, 28 kwietnia 2022 roku, zapadł wyrok w sprawie dotyczącej skażenia mięsa drobiowego mikroorganizmami chorobotwórczymi gatunku Salmonella Kentucky. Mięso pochodziło z Polski, a było wprowadzane do obrotu przez litewską spółkę Romega UAB (dalej jako: „Spółka”). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „TSUE”) uznał, że taki produkt spożywczy może być uznany […]

Czy w składzie produktu spożywczego należy podawać formę chemiczną witamin?

Czy w składzie produktu spożywczego należy podawać formę chemiczną witamin?

Podmioty wprowadzające żywność do obrotu niejednokrotnie mają problem z oznaczeniem składników na etykiecie produktu. W szczególności sposób oznaczenia witamin sprawiał trudności nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Z uwagi na spór pomiędzy węgierskim przedsiębiorcą a organem administracji, węgierski Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości […]

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące znakowania napojów spirytusowych.

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące znakowania napojów spirytusowych.

Napoje spirytusowe są jedną z kategorii środków spożywczych, która podlega szczegółowym regulacjom prawnym w zakresie znakowania, prezentacji i reklamy. W opinii wielu przedsiębiorców szczegółowość i niejednoznaczność przepisów utrudnia zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. Zadania nie ułatwia fakt, że szczególne wymagania zostały określone w różnych aktach prawnych. Prawo unijne poza ogólnymi wymogami […]

Napoje na bazie mleka dla małych dzieci – jakie przepisy znajdą do nich zastosowanie w świetle ostatniego sprzeciwu Komisji Europejskiej wobec propozycji nowych przepisów?

Napoje na bazie mleka dla małych dzieci – jakie przepisy znajdą do nich zastosowanie w świetle ostatniego sprzeciwu Komisji Europejskiej wobec propozycji nowych przepisów?

Mleka i napoje na bazie mleka dla małych dzieci to jedna z kategorii żywności funkcjonalnej. Na rynku unijnym systematycznie pojawiają się nowe produkty o różnorodnym składzie dostosowanym do potrzeb młodych konsumentów. Produkty te podlegają unijnym i krajowym przepisom prawa żywnościowego. Trudności, z którymi przedsiębiorcy spotykają się najczęściej dotyczą wymagań w […]

Zielona herbata. Nadchodzą zmiany w przepisach dotyczących maksymalnych poziomów, znakowania i urzędowej kontroli.

Zielona herbata. Nadchodzą zmiany w przepisach dotyczących maksymalnych poziomów, znakowania i urzędowej kontroli.

Zielona herbata jest popularnym składnikiem żywności, w tym napojów i suplementów diety. W produkcji wykorzystywane są preparaty różniące się stopniem przetworzenia oraz składem. W 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę oceny zielonej herbaty, po tym jak Norwegia, Szwecja i Dania wyraziły formalne obawy odnośnie bezpieczeństwa niektórych rodzajów ekstraktów dodawanych do […]

Wykaz grzybów stosowanych w żywności zostanie rozszerzony o 29 nowych gatunków.

Wykaz grzybów stosowanych w żywności zostanie rozszerzony o 29 nowych gatunków.

Jak jest obecnie?  Postęp wiedzy i technologii oraz zmiany w preferencjach konsumentów sprawiają, że grzyby zyskują na popularności jako składnik żywności. Wprowadzanie na rynek i stosowanie w żywności grzybów oraz ich przetworów jest uregulowane w przepisach zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym. Polski ustawodawca najważniejsze zagadnienia uregulował w rozporządzeniu […]

Powstanie wykaz substancji niedozwolonych w suplementach diety – co będzie zakazane?

Powstanie wykaz substancji niedozwolonych w suplementach diety – co będzie zakazane?

11 stycznia 2022 roku opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności („Projekt”). W Projekcie określono listę substancji, innych niż witaminy i składniki mineralne, które będą zakazane w produkcji środków spożywczych, w tym suplementów diety. Wymieniono 10 substancji, które znalazły się już w uchwałach […]