dr Anna Partyka-Opiela

Radca Prawny, Partner

Doktor prawa. Lider Zespołu Compliance. Do zespołu kancelarii DZP dołączyła w maju 2012 r.
Anna na bieżąco doradza w kwestiach compliance, zarządzania ryzykiem nadużyć, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. Prowadziła wiele projektów w obszarze audytów zgodności i audytów śledczych, a także związanych z wdrażaniem i usprawnianiem procesów i procedur.

Alergeny, CBD, retinol i zakaz testów na zwierzętach – co nowego w prawie kosmetycznym? Newsletter kosmetyczny czerwiec-lipiec 2023

Alergeny, CBD, retinol i zakaz testów na zwierzętach – co nowego w prawie kosmetycznym? Newsletter kosmetyczny czerwiec-lipiec 2023

Prawodawstwo w obszarze kosmetycznym dynamicznie ewoluuje. Unia Europejska bierze pod lupę coraz więcej składników produktów kosmetycznych pod kątem ich bezpieczeństwa dla konsumentów. Niektóre zakazy i ograniczenia już weszły w życie, a inne są dopiero projektowane lub konsultowane. Europejską inicjatywę obywatelską „Save Cruelty Free Cosmetics“ poparło niemal 1,5 mln osób. Co działo […]

11 pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych UE już obowiązuje – co nowego wprowadza i jak zachować zgodność?

11 pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych UE już obowiązuje – co nowego wprowadza i jak zachować zgodność?

23 czerwca 2023 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła 11 pakiet sankcji gospodarczych i indywidulanych wobec Rosji, podtrzymując swoje zobowiązanie do utrzymania i stałego zwiększania presji na Rosję. Nowy pakiet sankcji skupia się w głównej mierze na środkach mających na celu zapobieganie obchodzeniu sankcji i uniemożliwienie wspierania agresji Rosji przez państwa […]

Norma ISO dla prostego języka. Co oznacza dla prawników?

Norma ISO dla prostego języka. Co oznacza dla prawników?

“ISO 24495-1:2023 Plain language — Part 1: Governing principles and guidelines” to pełna nazwa normy ISO dla prostego języka, która ukazała się 23 czerwca 2023 roku. Zawiera podstawowe zasady i wytyczne opracowywania dokumentów w prostym języku. Dla nas, prawników, może stanowić istotną wskazówkę, jak się komunikować, żeby odbiorca nas zrozumiał. […]

Nowe pomysły unijne na zapobieganie korupcji

Nowe pomysły unijne na zapobieganie korupcji

Korupcja ma szkodliwy wpływ na społeczeństwo, demokrację, gospodarkę i obywateli. Według Eurobarometru aż 68% mieszkańców Unii i 62% przedsiębiorstw z siedzibą w Unii uważa korupcję za powszechne zjawisko. Unia Europejska deklaruje, że skuteczne zapobieganie i zwalczanie korupcji ma podstawowe znaczenie, a Komisja Europejska przedstawia projekt dyrektywy w tym zakresie. Wniosek […]

10 PAKIET SANKCJI GOSPODARCZYCH I INDYWIDUALNYCH UE WOBEC ROSJI – CO WPROWADZA I JAK ZACHOWAĆ ZGODNOŚĆ?

10 PAKIET SANKCJI GOSPODARCZYCH I INDYWIDUALNYCH UE WOBEC ROSJI – CO WPROWADZA I JAK ZACHOWAĆ ZGODNOŚĆ?

25 lutego 2023 r. Unia Europejska zatwierdziła dziesiąty pakiet sankcji przeciwko Rosji określany mianem „najpotężniejszych” i „najdalej idących w historii”. Sankcje te obejmują zaostrzenie ograniczeń związanych z eksportem towarów podwójnego zastosowania, odcięcie większej liczby banków rosyjskich od globalnego systemu SWIFT, jak i ograniczenie wymiany handlowej między UE a Rosją o […]

Warunki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego – jak compliance może Ci zapewnić spokojny sen?

Warunki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego – jak compliance może Ci zapewnić spokojny sen?

Wraz z pojawieniem się nowego projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych uwidoczniła się potrzeba wdrożenia odpowiednich rozwiązań compliance zgodnych z wymogami prawnymi oraz standardami rynkowymi. Jedną z kluczowych kwestii jest więc zakres odpowiedzialności, czyli jakie warunki muszą być spełnione, żeby pociągnąć podmiot zbiorowy do odpowiedzialności? A także: czy podmiot […]

Premiera raportu „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”

Premiera raportu „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”

30 listopada 2022 r. swoją premierę miał wielokrotnie zapowiadany raport „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”. To głęboka analiza obszaru regulacyjnego połączona z praktycznymi wskazówkami przedsiębiorstw. Nie zabrakło też perspektywy sektora publicznego oraz społecznego. ESG jako nowy i niezbadany obszar jest jednym z największych i najtrudniejszych wyzwań […]

Kolejna nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – co przewiduje drugi projekt ustawy?

Kolejna nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – co przewiduje drugi projekt ustawy?

29 sierpnia 2022 roku pojawił się pierwszy projekt nowelizacji UOPZ przewidujący wiele zmian, mających na celu zwiększenie skuteczności aktualnie obowiązującej ustawy. Jednak prace nad nowelizacją ustawy nadal trwają a w połowie listopada pojawiła się kolejna, druga z kolei wersja projektu, która ponownie proponuje szereg zmian w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. […]

Za jakie czyny i przez kogo popełnione odpowiadać może podmiot zbiorowy?

Za jakie czyny i przez kogo popełnione odpowiadać może podmiot zbiorowy?

Obecna wersja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych określa rozbudowany katalog przestępstw, za które podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności. Jednak projekt nowelizacji UOPZ przewiduje likwidacje wspomnianego wyżej katalogu czynów zabronionych. Co to oznacza? Za jakie czyny będzie mógł odpowiadać podmiot zbiorowy zgodnie z nowymi przepisami? Zgodnie z projektem, podmiot zbiorowy będzie mógł […]

Przedstawiamy kolejnych Partnerów raportu „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”

Przedstawiamy kolejnych Partnerów raportu „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”

Niedawno ujawniliśmy pierwszych Partnerów naszego raportu „Bariery ESG w Polsce…”, który będzie miał swoją premierę pod koniec listopada. Dziś przedstawiamy kolejnych i dzielimy się ich przemyśleniami na temat aktywności w obszarze ESG. To następne firmy, obok LPP, Solaris oraz Veolii, które w raporcie podzielą się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami. […]