dr Anna Partyka-Opiela

Radca Prawny, Partner

Doktor prawa. Lider Zespołu Compliance. Do zespołu kancelarii DZP dołączyła w maju 2012 r.
Anna na bieżąco doradza w kwestiach compliance, zarządzania ryzykiem nadużyć, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. Prowadziła wiele projektów w obszarze audytów zgodności i audytów śledczych, a także związanych z wdrażaniem i usprawnianiem procesów i procedur.

Relacja z seminarium „Ujawnianie korzyści – nowe obowiązki konsultantów w ochronie zdrowia”

Na początku tego miesiąca (4 grudnia) gościliśmy w naszej siedzibie w Warszawie konsultantów w ochronie zdrowia podczas seminarium „Ujawnianie korzyści – nowe obowiązki konsultantów w ochronie zdrowia. COMPLIANCE W OCHRONIE ZDROWIA”. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem przybyłych uczestników, czego potwierdzeniem były liczne pytania oraz ożywiona dyskusja na temat nowych […]

Rozwój branży ochrony zdrowia w 2015 r. – relacja z seminarium

W ciągu ostatnich dwóch tygodni kancelaria Domański Zakrzewski Palinka przeprowadziła cykl śniadań biznesowych. W Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu gościliśmy ponad 150 osób związanych z branżą ochrony zdrowia w Polsce. Tematyka seminariów została podyktowana kluczowymi zmianami prawnymi, jakie będą wprowadzane od 2015 r. w sektorze medycznym. Najistotniejsze z nich to:

Jakie wyzwania stoją przed HR w firmie farmaceutycznej?

Wczoraj (23 stycznia) w siedzibie naszej kancelarii w Warszawie, mieliśmy przyjemność spotkać się z przedstawicielami firm farmaceutycznych i porozmawiać o problemach dotykających działy HR w tej branży. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Śniadanie z prawem pracy”. Spotkanie pt. „HR PHARMA. Wyzwania HR w relacji do innych działów w firmie […]

Opolski WIF chce karać aptekarzy za realizację obowiązków ustawowych

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu nakazuje aptekom usunąć wszelkie plakaty, banery i inne druki informujące pacjentów o przysługującym im prawie do zakupu tańszych zamienników leków, wskazując że przepisy dopuszczają informowanie o tym jedynie osobiście przez osobę wydającą leki. W opinii WIF przedstawionej na stronie internetowej, powyższe działania stanowią niedopuszczalną reklamę […]