Ewa Owerczuk

Paralegal

Reforma prawodawstwa farmaceutycznego UE: posiedzenie sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej

Reforma prawodawstwa farmaceutycznego UE: posiedzenie sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej

Dnia 12 lipca 2023 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej („SUE”), podczas którego posłowie rozpatrywali Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Reforma prawodawstwa farmaceutycznego i środki przeciwdziałania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i odnoszącego się do niego stanowiska rządu. Podczas Komisji rozpatrywany […]

Apteko, realizujesz zamówienia na podstawie zapotrzebowań wystawianych przez podmioty lecznicze? Licz się z możliwością cofnięcia zezwolenia!

Apteko, realizujesz zamówienia na podstawie zapotrzebowań wystawianych przez podmioty lecznicze? Licz się z możliwością cofnięcia zezwolenia!

17 maja 2023 r. zapadł kluczowy dla przedsiębiorców prowadzących apteki wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. W sposób kontrowersyjny rozstrzygnięto w nim kwestię obowiązków farmaceuty realizującego zapotrzebowanie wystawione przez podmiot leczniczy, który prowadził równolegle działalność hurtową. Co mówią przepisy i jak wygląda rzeczywistość? Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawa farmaceutycznego[1] (dalej […]

„Apteka dla Aptekarza” ma zastosowanie także do zezwoleń wydanych przed wejściem w życie nowelizacji – najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

„Apteka dla Aptekarza” ma zastosowanie także do zezwoleń wydanych przed wejściem w życie nowelizacji – najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

18 kwietnia 2023 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym odbyły się dwie rozprawy dotyczące odmowy dokonania zmiany decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Obie dotyczyły podobnych stanów faktycznych. STAN FAKTYCZNY Podmiot będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, znanej szerzej jako „Apteka […]

Znamy założenia reformy unijnego prawodawstwa farmaceutycznego

Znamy założenia reformy unijnego prawodawstwa farmaceutycznego

W poniedziałek, 13 marca 2023 r., Europejskie Forum Zdrowia Gastein zorganizowało wydarzenie „Przegląd prawodawstwa farmaceutycznego UE: sprostać wyzwaniom, wykorzystać możliwości”. W spotkaniu wzięli udział m.in. austriacki i maltański minister zdrowia, jak również przedstawiciele i przedstawicielki organizacji Medicines for Europe, Europejskiej Organizacji Konsumentów i Europejskiej Agencji Leków. Podczas rozmowy goście omawiali […]