Zakaz konkurencji a przejście zakładu pracy – ważne orzeczenie SN

Sąd Najwyższy wydał ostatnio bardzo ciekawe i ważne z punktu widzenia pracodawców orzeczenie – stwierdził, że przedsiębiorca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawartymi wcześniej z takimi pracownikami przez poprzedniego pracodawcę.