Jan Pachocki

Radca prawny, Associate

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem farmaceutycznym, a także doradztwem prawnym dla aptek oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią doświadczenie branżowe zdobywał jako Project Manager apteki internetowej. Realizował projekty związane z informatyzacją w służbie zdrowia. Doradzał podmiotom leczniczym min. w sporach z NFZ oraz lekarzom w szczególności w zakresie compliance.

Forschung, Medizin, Pharmazie und Gesundheitsversorgung

Projekt zmian: Szczepionkę będzie można nabyć u lekarza prowadzącego szczepienie

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach z 23 marca 2016 r. wprowadza istotne zmiany w zakresie finansowania oraz dystrybucji szczepionek. Omawiamy najważniejsze elementy przedmiotowej zmiany: umożliwienie nabywania i sprzedaży szczepionek przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, ustalania w drodze rozporządzenia przez Ministra Zdrowia katalogu szczepionek, które mogą zostać nabyte a następnie sprzedawane przez lekarza, powrót do finansowania z budżetu państwa zakupu szczepionek w ramach programu obowiązkowych sczepień ochronnych.

Dropper and test tubes, close up, isolated on white

Pakiet ustaw dotyczących służby zdrowia na biurku Prezydenta RP

Marszałek Sejmu przekazał w dniu 5 października 2015 r. osiem następujących ustaw do podpisu Prezydenta RP: 1) ustawę o zdrowiu publicznym, 2) ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, 3) nowelizację Prawa farmaceutycznego, 4) nowelizację ustawy o wyrobach medycznych, 5) nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 6) ustawę o […]

Projekt ustawy o zdrowiu publicznym przyjęty przez Radę Ministrów

8 lipca 2015 roku rząd przyjął projekt ustawy o zdrowiu publicznym, którego głównym założeniem jest poprawa zdrowia Polaków. W związku z projektem następujące aspekty wymagają omówienia: Główne cele projektu Narodowy Program Zdrowia Pozostałe instytucje wprowadzone przez nowelizację Oceny projektu

Pakiet onkologiczny do Trybunału Konstytucyjnego

W miniony piątek Naczelna Rada Lekarska jednogłośną uchwałą podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek będzie dotyczył niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny. Wstępną ekspertyzę wykazującą wątpliwości konstytucyjne pakietu onkologicznego przygotował zespół Life Sciences kancelarii DZP, która będzie również przygotowywać sam wniosek dla NRL. Osobami reprezentującymi kancelarię są dr Tomasz Zalasiński oraz Michał Czarnuch, eksperci w zakresie ochrony zdrowia.

Pakiet onkologiczny – wskaźniki rozpoznawania nowotworów

1 stycznia 2015 r. wszedł w życie pakiet onkologiczny, którego głównym założeniem jest szybsza terapia onkologiczna (diagnostyka, leczenie oraz skoordynowana opieka długofalowa po zakończonej terapii). Jego celem jest skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu. Okres liczony od momentu wpisania pacjenta na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia […]

Dyrektywa transgraniczna w końcu wchodzi w życie

15 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowiąca implementację dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Polska wprowadziła dyrektywę z ponad rocznym opóźnieniem, co należy uznać za niechlubny wynik. Tym bardziej, że państwa członkowskie miały dużo czasu na wprowadzenie […]

Sąd Najwyższy o wynagrodzeniach za dyżury lekarzy

8 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w powiększonym składzie podjął uchwałę w sprawie wynagrodzenia za pracę w ramach dyżuru medycznego. Sąd wskazał, że dyżur nie może być automatycznie zrównany z pracą w godzinach nadliczbowych. Uchwała jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami środowiska lekarskiego a możliwościami podmiotów leczniczych.