Jan Pachocki

Radca prawny, Senior Associate

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem farmaceutycznym, a także doradztwem prawnym dla aptek oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią doświadczenie branżowe zdobywał jako Project Manager apteki internetowej. Realizował projekty związane z informatyzacją w służbie zdrowia. Doradzał podmiotom leczniczym min. w sporach z NFZ oraz lekarzom w szczególności w zakresie compliance.

Pakiet onkologiczny do Trybunału Konstytucyjnego

W miniony piątek Naczelna Rada Lekarska jednogłośną uchwałą podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek będzie dotyczył niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny. Wstępną ekspertyzę wykazującą wątpliwości konstytucyjne pakietu onkologicznego przygotował zespół Life Sciences kancelarii DZP, która będzie również przygotowywać sam wniosek dla NRL. Osobami reprezentującymi kancelarię są dr Tomasz Zalasiński oraz Michał Czarnuch, eksperci w zakresie ochrony zdrowia.

Pakiet onkologiczny – wskaźniki rozpoznawania nowotworów

1 stycznia 2015 r. wszedł w życie pakiet onkologiczny, którego głównym założeniem jest szybsza terapia onkologiczna (diagnostyka, leczenie oraz skoordynowana opieka długofalowa po zakończonej terapii). Jego celem jest skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu. Okres liczony od momentu wpisania pacjenta na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia […]

Dyrektywa transgraniczna w końcu wchodzi w życie

15 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowiąca implementację dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Polska wprowadziła dyrektywę z ponad rocznym opóźnieniem, co należy uznać za niechlubny wynik. Tym bardziej, że państwa członkowskie miały dużo czasu na wprowadzenie […]

Sąd Najwyższy o wynagrodzeniach za dyżury lekarzy

8 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w powiększonym składzie podjął uchwałę w sprawie wynagrodzenia za pracę w ramach dyżuru medycznego. Sąd wskazał, że dyżur nie może być automatycznie zrównany z pracą w godzinach nadliczbowych. Uchwała jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami środowiska lekarskiego a możliwościami podmiotów leczniczych.

Problem zatrudnienia pracowników medycznych w tym samym podmiocie leczniczym – ryzyka i rozwiązania

Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzyga wątpliwości: lekarze i i pielęgniarki nie mogą pracować w tym samym podmiocie leczniczym na umowie o pracę oraz umowie zlecenia. SN w wyrokach z czerwca 2014 roku zakazał zatrudniania przez podmioty lecznicze pracowników medycznych na podstawie dwóch stosunków pracy. Dotychczas, ugruntowaną praktyką szpitali, mającą na celu […]

Spory wokół klauzuli sumienia, a obowiązujące prawo

Deklaracja katolickich lekarzy, a potem sprawa prof. Chazana spowodowały, że temat autonomii lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych stał się przedmiotem głośnych publicznych sporów, dotyczących zagadnień etycznych. W ogniu dyskusji między „obrońcami życia” a innymi osobami, często zapomina się o tym co mówią obowiązujące przepisy.