Jan Pachocki

Radca prawny, Associate

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem farmaceutycznym, a także doradztwem prawnym dla aptek oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią doświadczenie branżowe zdobywał jako Project Manager apteki internetowej. Realizował projekty związane z informatyzacją w służbie zdrowia. Doradzał podmiotom leczniczym min. w sporach z NFZ oraz lekarzom w szczególności w zakresie compliance.

Problem zatrudnienia pracowników medycznych w tym samym podmiocie leczniczym – ryzyka i rozwiązania

Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzyga wątpliwości: lekarze i i pielęgniarki nie mogą pracować w tym samym podmiocie leczniczym na umowie o pracę oraz umowie zlecenia. SN w wyrokach z czerwca 2014 roku zakazał zatrudniania przez podmioty lecznicze pracowników medycznych na podstawie dwóch stosunków pracy. Dotychczas, ugruntowaną praktyką szpitali, mającą na celu […]

Spory wokół klauzuli sumienia, a obowiązujące prawo

Deklaracja katolickich lekarzy, a potem sprawa prof. Chazana spowodowały, że temat autonomii lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych stał się przedmiotem głośnych publicznych sporów, dotyczących zagadnień etycznych. W ogniu dyskusji między „obrońcami życia” a innymi osobami, często zapomina się o tym co mówią obowiązujące przepisy.

Ustawa o prawach konsumenta podpisana przez prezydenta

17 czerwca 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uchwalony akt stanowi implementację dyrektywy w sprawie praw konsumentów, którą państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć do 13 czerwca 2014 roku. Dzięki temu nastąpi ujednolicenie praw kupujących oraz obowiązków przedsiębiorców. O zmianach […]