Karol Kołowski

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad projektem CCCTB

CCCTB to projekt Wspólnej Skonsolidowanej Podstawy Opodatkowania od Osób Prawnych. W dużym uproszczeniu projekt CCCTB ma umożliwić tworzenie europejskich grup podatkowych obejmujących spółki kapitałowe. Wdrożenie projektu CCCTB pozwoli na transgraniczne rozliczanie strat oraz wyeliminuje konieczność badania cen rynkowych dla transakcji prowadzonych w ramach grupy. Wszystko to ma umożliwić obniżenie kosztów […]

Inwestycje w obcych środkach trwałych

W kilku wydanych ostatnio indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego organy skarbowe prezentują stanowisko, zgodnie z którym nie jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym.

Jeden czy kilka ZCP?

Ostatnio pojawił się kolejny wyrok potwierdzający, iż wydzielenie kilku zorganizowanych części przedsiębiorstwa w wyniku podziału nie powoduje powstania dochodu.