Magdalena Skwara

Radca Prawny, Associate

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się w szczególności indywidualnym prawem pracy, regulacjami wewnętrznymi, a także organizacją i restrukturyzacją zatrudnienia, w tym problematyką zwolnień grupowych. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Rechenstreifen von Taschenrechner

Prywatne rozmowy ze służbowego telefonu przychodem czy nie?

Izba Skarbowa w Łodzi wydała ostatnio ciekawą interpretację podatkową dotyczącą pracowników, którzy wykonują z telefonów służbowych połączenia prywatne. Izba uznała, że takie rozmowy nie zawsze stanowią przychód pracownika (jako tzw. nieodpłatne świadczenia). Jak uzasadniła swoje stanowisko? A co ze składkami ZUS?

Czy szef może czytać moją korespondencję?

Czy szef może czytać moją korespondencję?

Pracodawcy często zawierają w regulaminach pracy lub innych wewnętrznych dokumentach informację o możliwym monitorowaniu korespondencji służbowej lub rozmów pracownika. Przywykliśmy już chyba do komunikatów, z którymi spotykamy się próbując załatwić telefonicznie sprawę w banku czy urzędzie np.: „informujemy, że w celu zapewnienia najlepszej jakości obsługi rozmowa będzie nagrywana”. Czy szef ma prawo nagrywać pracownika lub przeglądać jego pocztę?

Rencista bez ochrony przedemerytalnej

Rencista bez ochrony przedemerytalnej

27 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy pojął uchwałę (sygn. akt.: III PZP 9/15), w której wyjaśnił w jaki sposób należy interpretować art. 40 k.p., który pozbawia ochrony przedemerytalnej osoby pobierające rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zarząd spółki a przejście części zakładu pracy

W wyroku z 14 czerwca 2012 r. I PK 10/12 Sąd Najwyższy rozważał co stanie się ze stosunkami pracy członków zarządu zatrudnionych w spółce na podstawie umów o pracę w przypadku przejścia części zakładu pracy. Wyrażona przez SN opinia jest zaskakująca, ale warta poznania.

Upał w pracy?

Pogoda w ostatnich dniach jest iście tropikalna. W mediach pojawiają się ostrzeżenia przed upałami. Ale czy upał to wystarczający powód aby nie stawić się w pracy?

Odprawa także dla zwalniającego się pracownika

Sąd Najwyższy uznał, że odprawa wynikająca z ustawy o zwolnieniach grupowych przysługuje także pracownikowi, który zwolnił się z pracy bez wypowiedzenia, z uwagi na naruszenie przez pracodawcę jego obowiązków. Warunkiem jest, aby przyczyny niedotyczące pracownika, były wyłącznym powodem odejścia pracownika z pracy.

Uchwała 7 sędziów SN – cios w członków zarządów spółek?

17 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę w sprawie podstawy wymiaru składek ZUS dla członków zarządu, którzy są zatrudnieni w spółce na podstawie umowy o świadczenie usług (kontraktu menedżerskiego) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Decyzja SN jest zaskakująca i spowoduje podwyższenie składek ZUS dla tych osób.