Marcin Pieklak

Adwokat, Partner

Specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych z zakresu refundacji, finansowania świadczeń gwarantowanych oraz przetargów.
W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej doradzał Ministrowi Zdrowia w sprawach z zakresu szeroko pojętej refundacji. Do lipca 2014 r. był pracownikiem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia gdzie prowadził postępowania refundacyjne, reprezentował Ministra przed sądami administracyjnymi, a także współtworzył obecną praktykę refundacyjną.

Dyrektywy wymiaru kary administracyjnej za stosowanie nieprawidłowego oznakowania, w tym prezentacji i reklamy suplementów diety

„Zaskarżona decyzja nie zawiera wystarczająco przekonywującego uzasadnienia wysokości wymierzonej kary z uwzględnieniem przesłanek wymienionych w art. 104 ust. 2 ustawy”. Tymi słowy Wojewódzki Sąd Administracyjny konkluduje wyrok wydany w dniu 15 grudnia 2011 r. (sygn. akt. VII SA/Wa 2277/11), w którym uchyla decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie ukarania za […]