Marta Balcerowska

Radca Prawny, Senior Associate

Specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie ochrony konsumentów. Doradza przy optymalizacji transakcji z punktu widzenia prawa konkurencji, sporządzania wniosków koncentracyjnych na potrzeby prowadzonych przed Prezesem UOKiK postępowań, a także reprezentowania klientów w postępowaniach antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa UOKiK.

Czekają nas nowe zmiany w prawie konkurencji

Do konsultacji społecznych trafił duży projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Główne zmiany dotyczą dwóch obszarów: (i) wprowadzenia nowej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów – oferowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów, oraz (ii) tzw. kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych (niezwiązanych z indywidualną sprawą danego konsumenta) […]

Pacjenci kontra Porozumienie Zielonogórskie

Na początku 2015 roku UOKiK otrzymał skargi na działania Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Pacjenci informowali Urząd o zamykaniu niektórych placówek medycznych. UOKiK otrzymał także sygnały od lekarzy o utrudnianiu przez członków Porozumienia Zielonogórskiego zawarcia umów z NFZ lub nakłanianiu do zaprzestania udzielania świadczeń.

Kolejny dystrybutor urządzeń paramedycznych ukarany przez UOKiK

W piątek UOKiK poinformował o nałożeniu blisko 90 tys. kary na Vigget sp. z o.o. sp. k. z tytułu stosowania we wzorcach umownych niedozwolonych postanowień umownych, ograniczeniu konsumentom możliwości odstąpienia od umowy oraz wprowadzania w błąd w zakresie informacji o cenie sprzedawanych urządzeń. Tak, jak ostatnio informowaliśmy, nie jest to […]

Dystrybutor urządzeń paramedycznych ukarany przez UOKiK za wprowadzanie konsumentów w błąd

W ocenie Prezesa UOKiK, Mat-Medic sp. z o.o. S.K.A. – dystrybutor urządzeń paramedycznych, który prowadzi ich sprzedaż wyłącznie podczas organizowanych specjalnie w tym celu pokazów – stosuje nieuczciwe, godzące w interes konsumentów, praktyki rynkowe. UOKiK nakazał Spółce natychmiastowe zaprzestanie ich stosowania i nałożył na Spółkę karę w wysokości ponad 256 […]

Senat uchwalił nowe prawo antymonopolowe

Uchwalona przez Sejm i Senat nowelizacja prawa antymonopolowego ma ułatwić zwalczanie praktyk niekorzystnych dla przedsiębiorców oraz konsumentów. Za najważniejsze należy uznać: wprowadzenie trybu uproszczonego w ramach procedury koncentracyjnej, zmodyfikowanie programu leniency i poszerzenie możliwości uniknięcia kary lub jej obniżenia oraz przyznanie Prezesowi UOKiK uprawnienia do publicznego przestrzegania przed praktyką naruszającą […]

Nowa ustawa o prawach konsumenta

Projekt ustawy o prawach konsumenta wprowadza wiele zmian w zakresie ochrony konsumenta zawierającego umowę na odległość (czyli np. robiącego zakupy przez Internet lub zamawiającego przez telefon), poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli np. podczas pokazu w domu, w pracy, na wycieczce), a także robiącego zakupy w tradycyjnych sklepach. Nowe przepisy z jednej […]