Mateusz Machalski

Dostawa sprzętu medycznego i jego adaptacja nie stanowią usługi kompleksowej

W sytuacji gdy podatnik świadczy określoną usługę, na którą składają się świadczenia opodatkowane różnymi stawkami VAT, może dochodzić opodatkowania tych świadczeń jedną, niższą stawką VAT (np. 7% i 23%) właściwą dla usługi, która ma charakter przeważający względem pozostałych świadczeń. Warunkiem jest jednak, aby te czynności były od siebie na tyle […]

Dostawa sprzętu i jego adaptacja a VAT

W sytuacji gdy podatnik świadczy określoną usługę, na którą składają się świadczenia opodatkowane różnymi stawkami VAT, może dochodzić opodatkowania tych świadczeń jedną, niższą stawką VAT właściwą dla świadczenia, które ma charakter przeważający.