Michał Tracz

Radca Prawny, Senior Associate

W zakresie prawa farmaceutycznego specjalizuje się w szczególności w wymogach dotyczących reklamy produktów leczniczych oraz zagadnieniach compliance. Jego doradztwo obejmuje również prawo żywnościowe, w szczególności, kwestie reklamy i dystrybucji suplementów diety oraz FSMP. Wśród jego szczególnych zainteresowań znajduje się tematyka produktów z pogranicza.
Bierze udział w projektach doradztwa regulacyjnego dla różnych branż m.in. farmaceutycznej, spożywczej, paszowej oraz ubezpieczeniowej. Prowadzi szkolenia dla działów regulacyjnych, marketingowych, compliance oraz pracowników służby zdrowia.
Od 2013 r. doradza Krajowej Radzie Suplementów i Odżywek.

Color fruits, berries and vegetables

Nowości w sklepikach szkolnych

Z początkiem roku szkolnego wchodzi w życie nowy katalog żywności przeznaczonej do sprzedaży w jednostkach systemu oświaty. Oferta sklepików będzie poszerzona. Zakaz reklamy na terenie szkół pozostaje, ale nie są nim już objęte np. bezcukrowe gumy do żucia.

flour background

Superinspekcja ds. żywności od 2017 r.?

Wraca temat powołania jednej inspekcji odpowiadającej za bezpieczeństwo żywności. Podobny pomysł pojawia się od wielu lat. W zeszłej kadencji pojawił sie nawet projekt ustawy. Z jakim projektem będziemy mieli tym razem do czynienia? 

Paper Pill Cups

Nagła zmiana składu i oznakowania suplementów diety już wkrótce?

Czy jest możliwa zmiana składu suplementu diety i jego oznakowania w 14 dni? Najnowszy projekt rozporządzenia MZ zdaje się wychodzić z takiego założenia. W propozycji nowelizacji zawarto rewolucyjne wymogi dotyczące m.in. minimalnej zawartości witamin i składników mineralnych. Bez żadnych okresów przejściowych.