Michał Tracz

Radca Prawny, Senior Associate

W zakresie prawa farmaceutycznego specjalizuje się w szczególności w wymogach dotyczących reklamy produktów leczniczych oraz zagadnieniach compliance. Jego doradztwo obejmuje również prawo żywnościowe, w szczególności, kwestie reklamy i dystrybucji suplementów diety oraz FSMP. Wśród jego szczególnych zainteresowań znajduje się tematyka produktów z pogranicza.
Bierze udział w projektach doradztwa regulacyjnego dla różnych branż m.in. farmaceutycznej, spożywczej, paszowej oraz ubezpieczeniowej. Prowadzi szkolenia dla działów regulacyjnych, marketingowych, compliance oraz pracowników służby zdrowia.
Od 2013 r. doradza Krajowej Radzie Suplementów i Odżywek.

Jutro pierwszy dzień szkoły bez batoników i chipsów

1 września wchodzą w życie ograniczenia dotyczące żywności w szkołach. Więcej na ten temat w komentarzu DZP w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Tymczasem prezentujemy kluczowe aspekty niedawno opublikowanego rozporządzenia MZ ustalającego katalog środków spożywczych dopuszczalnych w jednostkach systemu oświaty.

Zmiany w telemarketingu farmaceutycznym. Potrzebne zgody

25 grudnia 2014 r. wszedł w życie znowelizowany art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Przepis ten reguluje zasady prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, w tym usług telefonii głosowej. W rezultacie od 25 grudnia 2014 r. działalność w zakresie telemarketingu farmaceutycznego wymaga uzyskania zgody od każdego odbiorcy przekazywanych w ten sposób komunikatów handlowych.

Relacja z seminarium „Ujawnianie korzyści – nowe obowiązki konsultantów w ochronie zdrowia”

Na początku tego miesiąca (4 grudnia) gościliśmy w naszej siedzibie w Warszawie konsultantów w ochronie zdrowia podczas seminarium „Ujawnianie korzyści – nowe obowiązki konsultantów w ochronie zdrowia. COMPLIANCE W OCHRONIE ZDROWIA”. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem przybyłych uczestników, czego potwierdzeniem były liczne pytania oraz ożywiona dyskusja na temat nowych […]

DGP: „Rewolucja w etykietowaniu żywności: mało czasu na zmiany”

W dzisiejszym numerze Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł prawników z Praktyki Life Sciences DZP pt. „Rewolucja w etykietowaniu żywności: mało czasu na zmiany”. W artykule zostały omówione nowe wymogi znakowania środków spożywczych wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie […]

Prawne aspekty zagrożenia epidemiologicznego

Zapraszamy do zapoznania się wywiadem przeprowadzonym przez Małgorzatę Solecką z członkiem naszego zespołu Janem Pachockim, pt. „Lekarz nie może się wahać” (Medycyna Praktyczna, 03.09.2014 r.). Przedmiotem wywiadu było omówienie obowiązków prawnych poszczególnych organów publicznych oraz lekarzy w przypadku zagrożenia epidemiologicznego.

Nowa superinspekcja dla suplementów diety i FSMP?

Dyskutowana od dłuższego czasu reforma inspekcji odpowiedzialnych m.in. za nadzór nad żywnością w ostatnim czasie pojawiła się ponownie na agendzie sejmowej. Czy Inspekcja Sanitarna przestanie zajmować się rynkiem suplementów diety i FSMP? Jakie skutki dla branży może mieć planowana reforma ? O tym m.in. w dalszej części artykułu.

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

28 kwietnia 2014 r. minister zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Zmiana rozporządzenia ma zapewnić zgodność przepisów krajowych z postanowieniami Dyrektywy Komisji 2013/46/UE z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniającej Dyrektywę 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących białek, […]

Zmiany w sprzedaży przez internet

Szykują się spore zmiany związane z prawami konsumenta. Wprowadzane zmiany są wynikiem uchwalenia w 25 październiku 2011 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Dyrektywa dotyczy sprzedaży za pośrednictwem internetu. Głównym celem dyrektywy jest ułatwienie handlu między państwami członkowskimi poprzez ujednolicenie praw konsumentów.

Lekarz i przedstawiciel medyczny – współpraca dla dobra pacjenta

Pragniemy podzielić się z Państwem nagraniem wystąpienia dr. Marcina Matczaka, które niedawno zostało udostępnione w internecie. Wystąpienie zostało zarejestrowane 4 października 2013 r. na 2. międzynarodowej konferencji pt. „Profilaktyka zdrowotna medycyną przyszłości” i dotyczyło współpracy lekarzy i przedstawicieli medycznych dla dobra pacjentów.