Paweł Milewski

Rolled Polish Zloty Banknotes. Hundred Zlotys Bills Closeup.

Planowane poszerzenie zakresu wyrobów tytoniowych i nikotynowych objętych akcyzą

Ministerstwo finansów planuje objąć podatkiem akcyzowym popularne obecnie „alternatywy” wobec papierosów. Zgodnie z opublikowanym przez ministerstwo projektem ustawy podatkiem akcyzowym miałyby być objęte m.in. tabaka, tytoń do żucia czy saszetki nikotynowe. W dniu 6 maja 2024 r., w biuletynie Rządowego Centrum Legislacji, opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o […]

Powrót do dewolutywności w sprawach przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego jako legislacyjne tabu i zmiana powrotna. Z notatnika litygatora podatkowego – odcinek 7

Powrót do dewolutywności w sprawach przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego jako legislacyjne tabu i zmiana powrotna. Z notatnika litygatora podatkowego – odcinek 7

Zasadą jest, że odwołanie od decyzji wymiarowej organu podatkowego pierwszej instancji jest rozpatrywane przez organ odwoławczy, będący organem podatkowym wyższego stopnia (zasada dewolutywności). Organem tym najczęściej jest dyrektor izby administracji skarbowej, względnie samorządowe kolegium odwoławcze, w przypadku rozstrzygnięć samorządowych organów podatkowych. Odejście od dewolutywności nastąpiło jednak 1 marca 2017 r., […]