Paweł Milewski

Powrót do dewolutywności w sprawach przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego jako legislacyjne tabu i zmiana powrotna. Z notatnika litygatora podatkowego – odcinek 7

Powrót do dewolutywności w sprawach przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego jako legislacyjne tabu i zmiana powrotna. Z notatnika litygatora podatkowego – odcinek 7

Zasadą jest, że odwołanie od decyzji wymiarowej organu podatkowego pierwszej instancji jest rozpatrywane przez organ odwoławczy, będący organem podatkowym wyższego stopnia (zasada dewolutywności). Organem tym najczęściej jest dyrektor izby administracji skarbowej, względnie samorządowe kolegium odwoławcze, w przypadku rozstrzygnięć samorządowych organów podatkowych. Odejście od dewolutywności nastąpiło jednak 1 marca 2017 r., […]