Minister Finansów, odpowiadając na interpelację poselską nr 4476 zajął stanowisko w sprawie wprowadzenia do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia z opodatkowania nieodpłatnych pakietów medycznych. Ministrowi Finansów zadano następujące pytanie: Czy i kiedy ministerstwo finansów zamierza wprowadzić zwolnienia przedmiotowe w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Autor interpelacji wskazał, że w związku z opodatkowaniem nieodpłatnych pakietów medycznych przekazywanych na rzecz pracowników, przedsiębiorcy rezygnują z oferowania takich pakietów.

Szef resortu finansów, w odpowiedzi na interpelację poselską z 6 czerwca br. przytoczył na wstępie uchwałę pełnej Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjne z 24 października 2011 r. (II FPS 7/10), w którym sąd stwierdził, że wykupione przez pracodawcę pakiety nieobowiązkowych świadczeń medycznych stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. W ocenie Ministra, pogląd ten jest słuszny, ponieważ brak jest przesłanek objęcia tego rodzaju świadczeń zwolnieniem. Podziela pod tym względem stanowisko NSA, który stwierdził, że zagwarantowanie opieki medycznej poprzez wykupienie przez pracodawcę świadczeń medycznych jest swego rodzaju ubezpieczeniem zdrowotnym polegającym na stworzeniu prawa do korzystania z określonych świadczeń medycznych, które ma konkretną wartość finansową.

W konsekwencji, resort finansów nie planuje wprowadzenia takiego zwolnienia.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Tagi

komentarze 2

  1. Czy coś w tym temacie uległo zmianie?

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *