Teksty (dalej: „Utwory”) opublikowane na tym blogu objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Zastrzegamy jednocześnie, że na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie Utworów zezwalamy jedynie pod warunkiem uznania autorstwa zgodnie z poniższymi wymogami.

Każda kopia Utworu musi być w widoczny sposób opatrzona:

  • imionami i nazwiskami autorów,
  • oświadczeniem o treści: „Tekst ten pochodzi z Bloga Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka „DZP dla środowiska” – https://www.dzp.pl/blog/. Wyrażone w nim opinie mogły ulec dezaktualizacji od czasu publikacji.”

Dodatkowo sugerujemy, choć tego nie wymagamy, by opatrzyć kopię logotypem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. [logo w formacie: PNG, AI, EPS].

Na układ graficzny, zdjęcia, logotypy, kod źródłowy (w szczególności XHTML oraz CSS) oraz wszystkie utwory inne niż teksty (Utwory), o których mowa wyżej, autorzy nie udzielają licencji i zastrzegają co do wymienionych utworów wszelkie prawa autorskie (o ile nie zaznaczono inaczej).