Projekt ustawy o prawach konsumenta wprowadza wiele zmian w zakresie ochrony konsumenta zawierającego umowę na odległość (czyli np. robiącego zakupy przez Internet lub zamawiającego przez telefon), poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli np. podczas pokazu w domu, w pracy, na wycieczce), a także robiącego zakupy w tradycyjnych sklepach. Nowe przepisy z jednej strony przyznają konsumentom więcej praw, z drugiej – nakładają na sprzedawców nowe obowiązki.Planowane zmiany dotyczą m.in.:

 • obowiązku przekazania konsumentowi jeszcze przed zawarciem umowy wyczerpujących informacji dotyczących m.in. samego sprzedawcy, przedmiotu umowy, wszelkich kosztów związanych z zakupem, procedury reklamacyjnej;
 •  w przypadku umów zawartych na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy – wymagane przez prawo informacje będą musiały być udzielone na papierze lub na innym trwałym nośniku; taki sam obowiązek będzie dotyczył przekazania samej umowy;
 • wydłużenia terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem z 10 do 14 dni, a gdy konsument nie zostanie poinformowany o tym prawie, termin przedłuży się do 12 miesięcy;
 • wprowadzenia wzoru odstąpienia od umowy;
 • obciążenia konsumenta odstępującego od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem kosztami odesłania towaru tylko pod warunkiem uprzedniego poinformowania konsumenta o tym;
 • wprowadzenia zakazu pobierania wyższych kosztów niż faktycznie przez sprzedawcę poniesione za wybór określonego sposobu zapłaty;
 • wprowadzenie zakazu pobierania opłat wyższych niż za zwykłe połączenie w przypadku skorzystania z infolinii;
 • rozszerzenia definicji konsumenta, którą objęte będą także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli zakupią produkt w celu, który w przeważającym stopniu, będzie niezwiązany z tą działalnością.
 • odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej – reklamacja zostanie zastąpiona wprowadzoną do kodeksu cywilnego rękojmią;
 • wydłużenia z 6 do 12 miesięcy okresu, w którym przyjmuje się, że wada istniała już w momencie sprzedaży.

Część zmian, jak choćby nowa definicja konsumenta, czy konieczność przekazywania konsumentom już na etapie przedkontraktowym wielu informacji spotkały się z ostrą krytyką.

Mimo, że prace nad ustawą wciąż trwają, jej ostateczny kształt może znacząco się nie zmienić. Nowe przepisy powinny wejść w życie do 13 czerwca 2014 r.
Link do dyrektywy w sprawie praw konsumentów

Marta Balcerowska

Marta Balcerowska
Radca Prawny, Senior Associate

marta.balcerowska@dzp.pl

Tagi

Jeden komentarz

 1. Biorąc pod uwagę stan prac legislacyjnych nie ma większych szans na dotrzymanie terminu implementacji przed 13 czerwca 2014 r.

  Co do rozszerzenia definicji konsumenta Centrum Legislacji Rządu w tok prac legislacyjnych wycofało się z tej propozycji, którą zresztą krytycznie oceniła m.in Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów. Ostatni komunikat Prezesa UOKIK w ramach Aktualności, powielony następnie za pośrednictwem PAP jest nieaktualny w tym zakresie.

  Z przyjemnością na Państwa Blogu przeczytam w przyszłości o relacji nowelizowanych przepisów w odniesieniu do sprzedaży produktów leczniczych.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *