Dzisiaj zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP).

Nowe GDP wprowadza szczegółowe wymogi stawiane przedsiębiorcom prowadzącym obrót hurtowy produktami leczniczymi oraz pośrednikom w obrocie.

Rozporządzenie reguluje kwestie: 

  • zarządzania jakością,
  • personelu,
  • pomieszczeń i sprzętu w hurtowniach,
  • prowadzenia dokumentacji,
  • czynności wykonywanych przez hurtowników,
  • reklamacji i zwrotów,
  • podejrzenia sfałszowania produktów leczniczych,
  • wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych.

Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie rozporządzenia (tj. 20 marca 2015 r.) obrót hurtowy produktami leczniczymi będą mieli 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych wymogów. Przedmiotowym okresem przejściowym nie zostali objęci pośrednicy, którzy będą musieli stosować się do nowych wymogów od dnia wejścia w życie nowego GDP.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 20 marca 2015 r.

Walery Arnaudow

Walery Arnaudow


walery.arnaudow@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *