Dzisiaj weszła w życie zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a wraz z nią kolejna już nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne. Tym razem nowe przepisy dotyczą nie tylko podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, ale także pacjentów.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne:

  • farmaceuta i technik farmaceutyczny mają prawo zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek nabywającego produkt leczniczy, którego wydanie jest ograniczone wiekiem, w przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywającego,
  • do 31 grudnia 2016 r. jednorazowa sprzedaż produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza – OTC, zawierających w składzie pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę ogranicza się do jednego opakowania danego produktu leczniczego,
  • farmaceuta oraz technik farmaceutyczny są uprawnieni do odmowy wydania produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza – OTC, zawierających w składzie pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę osobom poniżej 18 roku życia lub tym, w przypadku których zachodzi podejrzenie pozamedycznego lub zagrażającego życiu lub zdrowiu użycia produktu.

Ponadto, od 1 stycznia 2017 r. sprzedaż produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza – OTC, zawierających w składzie substancje psychoaktywne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, będzie podlegać ograniczeniu ze względu na maksymalny poziom zawartości w nich określonej substancji o działaniu psychoaktywnym niezbędny do prowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby. Ustawodawca przewiduje nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 500 000 zł na podmiot, który  wbrew ustalonym ograniczeniom będzie wydawał produkty lecznicze. Organem nakładającym kary pieniężne będzie właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny.

Zachęcamy do śledzenia naszego bloga – wkrótce pojawi się więcej informacji na temat ww. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Daria Zygmunt

Daria Zygmunt


daria.zygmunt@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *