W dniu 13 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok dotyczący klasyfikacji na gruncie podatku VAT „opłaty śmieciowej” pobieranej na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (sygn. akt I SA/Rz 968/12).

Sąd uznał, że gmina organizując system gospodarowania odpadami komunalnymi nie działa jako podatnik VAT, a pobierana przez nią „opłata śmieciowa” stanowi należność o charakterze publicznoprawnym („quasi podatkowym”), która znajduje się poza sferą regulacji ustawy o VAT.

WSA nie zgodził się tym samym ze stanowiskiem prezentowanym przez niektóre organy podatkowe, które uznawały gminę organizującą system gospodarowania odpadami komunalnymi za podatnika VAT, a pobieraną przez nie „opłatę śmieciową” – za wynagrodzenie za usługę (por. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 czerwca 2012 r. nr IBPP1/443-293/12/LSz oraz z dnia 23 kwietnia 2012 r. nr IBPP2/443-1378/11/ICz) – o czym pisaliśmy wcześniej na naszym blogu.

Sąd nie sporządził jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku. Jak tylko zostanie ono opublikowane, przedstawimy Państwu najważniejsze tezy orzeczenia.

Wyrok WSA nie jest ostateczny – organ podatkowy może złożyć skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Będziemy śledzić na bieżąco, czy skarga taka została złożona.

Katarzyna Maćkowska

Katarzyna Maćkowska


katarzyna.mackowska@dzp.pl

Tagi

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *