W dniu 4 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. (sygn. akt P 43/11). Orzeczenie TK otwiera drogę do wznowienia postępowań w sprawach, w których organy podatkowe wydały decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej wskazało przypadki, w których za zasadne uważa wznowienie postępowań podatkowych.

W ocenie MF wznowienie postępowania po wyroku TK jest możliwe w przypadku gdy:
1. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze dziedziczenia,
2. śmierć spadkodawcy nastąpiła od dnia 1 stycznia 2007 r.,
3. postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku uprawomocniło się w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia w 2008 r.),
4. wyłączną przesłanką ustalenia zobowiązania podatkowego było zgłoszenie nabytych rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowemu z uchybieniem miesięcznego terminu określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy.

Najbardziej istotne jest jednak złożenie wniosku o wznowienie postępowania podatkowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2013 r. Termin ten wynika z daty publikacji orzeczenia TK w Dzienniku Ustaw.

O tej sprawie pisaliśmy już tutaj oraz tutaj.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *