26 czerwca 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr PT3/033/1/101/AEW/13/63224) w zakresie zwolnienia z VAT usług ubezpieczenia towarów będących przedmiotem leasingu. Interpretacja skierowana jest do podatników, którzy w przeszłości skorygowali swoje rozliczenia, uznając ww. usługę za opodatkowaną, ale obecnie chcą odwrócić korektę i ponownie skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Poniżej znajdą Państwo sposoby dokonania korekty, natomiast prezentacja warunków skorzystania ze zwolnienia znajduje się tutaj.

Warto  przypomnieć, że:

  • korekta jest dobrowolna;
  • interpretacja dotyczy podatników, którzy dotąd uznawali ubezpieczenie przedmiotu leasingu za usługę opodatkowaną zgodnie z tezą uchwały NSA z dnia 8 listopada 2010 r. (sygn. akt I FPS 3/10);
  • usługa leasingu i usługa ubezpieczenia nie stanowią tzw. świadczenia kompleksowego.

Korekta podatku należnego – skutki dla leasingodawców

Powtórna korekta podatku należnego zależy od pierwotnej metody wybranej pod wpływem uchwały NSA:

  • w przypadku skorzystania uprzednio z metody „od stu” (zwiększenie pierwotnej ceny, przerzucenie ciężaru podatku VAT na leasingobiorcę), leasingodawca może ponownie wystawić fakturę korygującą i rozliczyć korektę w bieżącej deklaracji, pod warunkiem, że zwrócił leasingobiorcy część ceny odpowiadającą kwocie doliczonego podatku VAT;
  • w przypadku skorzystania uprzednio z metody „w stu” (brak zmiany pierwotnej ceny, przejęcie ciężaru podatku VAT przez leasingodawcę), leasingodawca może ponownie wystawić fakturę korygującą i rozliczyć korektę w bieżącej deklaracji (jak wyżej, jednak bez zwrotu części ceny).

Powyższe sposoby dotyczą sytuacji, w których leasingodawca faktycznie wystawił fakturę korygującą. Jeśli jednak taka faktura nie została wystawiona, leasingodawca może ją wystawić i rozliczyć korektę albo w bieżącej deklaracji, albo wstecznie, tj. w deklaracji, w której pierwotnie rozliczył transakcję.

Korekta podatku naliczonego – skutki dla leasingodawców i leasingobiorców

Zgodnie z propozycją Ministra Finansów leasingodawcy mogą sami decydować, czy korygować podatek naliczony w bieżącej deklaracji, czy zmieniać współczynnik proporcji w minionych latach podatkowych.

Z kolei korekta u leasingobiorców uzależniona jest od otrzymania faktury korygującej. Otrzymanie takiej faktury oznacza dla nich obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego w bieżącej deklaracji. W przypadku nieotrzymania takiej faktury, leasingobiorcy nie będą jednak zobowiązani do stosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, tzn. nie utracą prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Jeśli są Państwo zainteresowani doradztwem podatkowym w sprawie korekty rozliczeń VAT lub prawa do zwolnienia, prosimy o kontakt.

Łukasz Dominik

Łukasz Dominik


lukasz.dominik@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. W zakresie leasingu zachodzi wiele zmian. Najlepiej zawsze zapytać się księgowej nt. aktualnych zmian.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *