Wczoraj na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się  „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację„, który dotyczy środków w planie finansowym NFZ na rok 2015.

Z projektu wynika, że planowana jest zmiana planu finansowego NFZ na rok 2015. W wyniku tej zmiany ma dojść do wzrostu całkowitego budżetu na refundację w roku 2015 – w stosunku do całkowitego budżetu na refundację w roku poprzednim.

Sumaryczna kwota wzrostu do planu to 379,77 mln PLN i została ona podzielona w projekcie na:

  • 290,93 mln PLN – refundacja w aptekach,
  • 2,85 mln PLN – przewidywany wzrost refundacji wynikający ze zmian w ChPL lub ze zmian praktyki klinicznej,
  • 86,00 mln PLN – poprzednio nierefundowane produkty, które nie mają refundowanego odpowiednika.

Otwartym pozostaje pytanie czy w takim razie biorąc pod uwagę przewidywane przekroczenie aktualnego budżetu na  refundację należy nadal spodziewać się uruchomienia mechanizmu ustawowego paybacku.

Poniżej przesyłamy ścieżkę dostępu do opublikowanego projektu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276053/katalog/12305607#12305607

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *