Newton's cradle

W ubiegłym miesiącu amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (US Securities and Exchange Commission – SEC) przyznała sygnaliście, od którego pochodziły informacje umożliwiające wykrycie i ukaranie osób naruszających obowiązujące w USA regulacje giełdowe, nagrodę w wysokości ponad 2,1 miliona dolarów.

Jak ujawniono w treści decyzji o przyznaniu nagrody, nagrodzony sygnalista to były pracownik ukaranej firmy, który z własnej inicjatywy ujawnił Komisji informacje o naruszeniach prawa dokonanych przez jego pracodawcę. Tożsamość whistleblowera podlega ochronie SEC i nie została ujawniona.

Nagroda stanowi określony procent (10-30%) sankcji finansowej wyegzekwowanej od ukaranego przedsiębiorcy. Zgodnie z przepisami amerykańskiej Securities Exchange Act, ustalając wysokość nagrody SEC kierowała się takimi kryteriami jak:

  • waga informacji przekazanych przez sygnalistę,
  • wsparcie okazane przez sygnalistę w toku czynności prowadzonych przez Komisję,
  • efekt „zachęcający” nagrody,
  • stosowanie się do wewnętrznych zasad zarządzania zgodnością obowiązujących w firmie,
  • wina,
  • zwłoka z przekazaniem Komisji informacji o naruszeniach,
  • naruszenie wewnętrznych systemów zgodności lub zasad raportowania o nieprawidłowościach obowiązujących w firmie.

Jak poinformowała Jane Norberg, dyrektor Departamentu ds. Sygnalistów SEC, tylko marcu 2018 r. sygnalistom przyznano nagrody w łącznej wysokości 90 milionów dolarów, w tym jedną w wysokości 83 milionów dolarów (nagroda ta została przyznana łącznie 3 osobom). Komisja przyznaje, że nagrody stały się skutecznym narzędziem zachęcania sygnalistów do przekazywania informacji o nieprawidłowościach i pozytywnie przekładają się na wykrywalność naruszeń oraz bezpieczeństwo inwestorów.

Od 2012 r. SEC przyznała nagrody łącznie 55 osobom, a ich wartość wynosi obecnie 266 milionów dolarów.

dr Anna Hlebicka-Józefowicz

dr Anna Hlebicka-Józefowicz
Adwokat, Senior Associate

anna.hlebicka-jozefowicz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *