Compliance w sponsoringu – ryzyka korupcyjne w sporcie

Media, marketing, sponsoring stanowią istotę każdej rozwijającej się marki. Firmy wykorzystując swoją silna pozycje na rynku, angażują się w promocje oraz sponsoring sportowców, świadomie kreując swój wizerunek. Jednak w każdym sporcie mogą wystąpić zjawiska korupcyjne, których ujawnienie może odbić się negatywnie nie tylko na samych sportowcach, ale także na reputacji sponsora.

Wizerunek marki

Marketing sportowy stanowi skuteczne narzędzie promujące markę i jej produkt. Efektywnie prowadzona polityka firmy kreuje jej wizerunek na arenie międzynarodowej a angaż sportowców do reklamy produktu, jak i sponsoring dużych imprez oraz przedsięwzięć sportowych, niewątpliwie wpływa na promowanie marki.

Jednak czy sponsoring zawsze pozytywnie wpływa na wzrost popularności marki, czy generuje on ryzyka korupcyjne dla sponsorów?

Corruption Cases

W latach ubiegłych światem sportu wstrząsnęły liczne skandale z udziałem sportowców i federacji sportowych wskazując na działania nieetyczne związane z korupcją, dopingiem czy ustawianiem meczów.

Jednym z głośniejszych skandali ostatnich lat była afera korupcyjna w Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) związana z wręczaniem łapówek w strukturach organizacji UEFA lub FIFA. Członkowie Komisji Etyki dopatrzyli się także szeregu podejrzeń nadużyć przy wyborze gospodarzy mistrzostw świata w 2018 i 2022 roku.

Niewątpliwie w związku ze skandalami korupcyjnymi ucierpiał wizerunek głównych partnerów FIFA, w tym marki Adidas, Coca-Cola, Hyundai czy KIA Motors. W obawie o wizerunek swojej marki także inni najwięksi sponsorzy futbolu, tacy jak McDonald’s czy VISA wydały oświadczenie celem podjęcia odpowiednich kroków wobec afery korupcyjnej.

W polskiej lidze siatkówki także nie obyło się bez skandali korupcyjnych. Pod koniec roku 2014, po długo wyczekiwanym triumfie polskich siatkarzy, którzy wywalczyli w naszym kraju złoty medal mistrzostw świata, CBA poinformowało, że mogło dojść do korupcji związanej z wyborem firmy odpowiedzialnej za zabezpieczenie mistrzostw świata.

O korupcję został oskarżony były prezes i wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, co odbiło się na reputacji Związku, jak i organizatorów oraz sponsorów mistrzostw.

Korupcja

Wizerunek firm sponsorujących może zostać poddany negatywnym wpływom związanym z potencjalnymi ryzykami korupcyjnymi, chociażby tylko poprzez pośredni czasem nieświadomy ich udział.

Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym za korupcję uważa m.in. czyn polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji.

W związku z działalnością sponsorów o zasięgu międzynarodowym, zastosowanie ma także antykorupcyjna Ustawa o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych FCPA, na mocy, której przekupywanie zagranicznego funkcjonariusza państwowego lub polityka w celu zawarcia kontraktu jest nielegalne.

Należy zatem zwrócić szczególną uwagę, czy aby pozyskując korzyści wynikającej ze sponsoringu lub   braku odpowiedniego nadzoru w odniesieniu do swobody działań swojego kontrahenta, nie powoduje, iż uczestniczymy pośrednio w działaniu korupcyjnym?

Czy, przymykanie oka na działania kontrahenta, nie będzie wiązało się z ryzykiem korupcyjnym?

Due diligence

Powyższe wątpliwości mogą zostać zminimalizowane poprzez rzetelną, uprzednią weryfikację partnera biznesowego przed nawiązaniem współpracy.

Due diligence oznacza odpowiednią weryfikację partnerów biznesowych, projektów, transakcji oraz osób przed nawiązaniem z nimi współpracy.

Dla bezpieczeństwa marki każde nawiązanie umowy, w tym kontraktów związanych ze sponsoringiem powinno polegać na uprzednim zastosowaniu badania due diligence.

Zarówno imprezy sportowe, jak i sami sportowcy powinni być traktowani jako partnerzy biznesowi, których wcześniejsza weryfikacja pozwoli na ograniczenie ryzyk korupcyjnych wynikających z możliwych nadużyć związanych z łapówkarstwem, dopingiem czy innym zachowaniem wskazującym na czyn korupcyjny.

Due diligence ma wymiar praktyczny, którego zastosowanie wymaga podjęcia kilku kluczowym kroków, w tym m.in.:

  • Weryfikacji partnera biznesowego pod względem potencjalnych korzyści i ryzyk;
  • Weryfikacji wszystkich wpływów decyzyjnych;
  • Uwzględnienia zakresu i stopnia zaangażowania;
  • Weryfikacji powiązań pomiędzy innymi sponsorami.

Kompleksowy nadzór firm, których sponsoring obejmuje sportową działalność swojego kontrahenta, a także następcze badania zgodności jego działań z wymogami kontraktowymi i standardami etyki sportowej pozwoli na stworzenie mocnej pozycji rynkowej danej marki.

Właściwie prowadzona księgowość opierająca się na zasadzie transparentności będzie wartością dodaną każdego biznesu, która pozwoli uniknąć sytuacji ukrywania lub świadomego działania wprowadzające w błąd  firmę sponsorującą, w tym działania korupcyjnego mogącego skutkować rozwiązaniem współpracy. Zatem aby działanie korupcyjne kontrahenta nie wpłynęło negatywnie na wizerunek marki, firma powinna podjąć penis enlargement medicine odpowiednie kroki w celu zapobiegania angażowania się w projekty i sponsorowanie sportowców stanowiących potencjalne ryzyko korupcji. Badanie due diligence, a także odpowiednia klauzula umowna pozwoli na uniknięcie negatywnych wpływów korupcyjnych. Popularne narzędzia kontroli wewnętrznej w ramach compliance mogą być użyteczne również w zabezpieczeniu się przed ryzykiem refutacyjnym lub karnym w branży sponsoringu sportowego.

Małgorzata Gąsior

Małgorzata Gąsior


malgorzata.gasior@dzp.pl

Maciej Żelewski

Maciej Żelewski
Prawnik, Associate

maciej.zelewski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *