Rolled Polish Zloty Banknotes. Hundred Zlotys Bills Closeup.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zatrzymanego na początku września lekarza prowadzącego praktykę na terenie powiatu opoczyńskiego. Miał on w latach 2015 i 2016 pobierać łapówki w wysokości od 20 do 50 złotych w zamian za wystawianie zaświadczeń lekarskich. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu pięćdziesięciu siedmiu zarzutów korupcyjnych, a także zastosowanie nadzoru policyjnego i poręczenia majątkowego. Lekarz został także zawieszony w prawie do wykonywania zawodu do czasu wyjaśnienia sprawy.

Nie jest to pierwsza głośna sprawa tego typu. W marcu zeszłego roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza skazał chirurga dziecięcego na karę pozbawienia wolności na 4 lata oraz 30 tysięcy złotych grzywny za przyjmowanie łapówek na przestrzeni 11 lat w łącznej wysokości sięgającej 15 tysięcy złotych. Wprawdzie w wyniku apelacji zmniejszono wymiar kary (do 2 lat i 8 miesięcy), jednak od wyroku sądu apelacyjnego została wniesiona kasacja. Jest ona obecnie rozpatrywana przez Sąd Najwyższy.

Podobnych spraw toczy się więcej. Na początku czerwca w Poznaniu zatrzymano ordynatora oddziału ortopedii i traumatologii szpitala im. Degi. W związku z postawieniem zarzutów korupcyjnych lekarz został zawieszony w prawie do wykonywania zawodu. Wartość łapówek, które miał przyjąć w drugiej połowie 2016 roku wyniosła około 20 tysięcy złotych. Z kolei w Kłodzku zastosowano tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące wobec 50-letniego lekarza podejrzanego o phentermine wystawianie fałszywych zaświadczeń lekarskich, którymi posługiwano się w celu uniknięcia kary pozbawienia wolności. Także Sąd Okręgowy w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie dwóch lekarzy z Kraśnika, którzy znanemu biznesmenowi uwikłanemu w aferę podsłuchową wystawiali fałszywe zaświadczenia lekarskie usprawiedliwiające niestawiennictwo w prokuraturze i przed Urzędem Kontroli Skarbowej. Jeden z oskarżonych sprawował funkcję biegłego sądowego.

Jak wynika opublikowanej przez CBA informacji na temat przestępczości korupcyjnej w Polsce „Mapa Korupcji”, w obszarze ochrony zdrowia najwięcej przypadków korupcji ma miejsce w szpitalach publicznych, gdzie przeprowadzane są najbardziej „deficytowe” i drogie zabiegi. Łapówki najczęściej przyjmowane są w ramach „opłaty” za zabieg podlegający finansowaniu ze środków publicznych, za szczególne przywileje (takie jak przyjęcie poza kolejką) oraz za wystawianie fałszywej dokumentacji medycznej pozwalającej m.in. wyłudzać świadczenia z ZUS lub KRUS albo uniknąć odpowiedzialności karnej.

Liczby w statystykach dotyczących korupcji wśród lekarzy globalnie jednak maleją. W badaniu opinii publicznej CBOS na temat korupcji z maja 2017 roku postrzeganie służby zdrowia jako obszaru korupcyjnego jest najniższe od ponad 10 lat, niemniej wciąż zajmuje ona drugie miejsce po korupcji politycznej. Rośnie świadomość odpowiedzialności karnej grożącej za czyny korupcyjne – edukacja antykorupcyjna przynosi efekty i istotnie przyczynia się do redukcji tego zjawiska. Dlatego też została ona ujęta jako jedno z zadań w projekcie rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2018-2019. Zadanie to ma być realizowane m.in. przez szkoły i uczelnie wyższe.

dr Anna Hlebicka-Józefowicz

dr Anna Hlebicka-Józefowicz
Adwokat, Senior Associate

anna.hlebicka-jozefowicz@dzp.pl

Julia Besz

Julia Besz
Prawnik, Associate

julia.besz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *