Ochrona danych osobowych to zadanie także dla compliance

W panelu pt. „Compliance w prawie pracy i nowe europejskie prawo ochrony danych” podczas VII Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki – Odpowiedzialny biznes i compliance w Polsce, w Niemczech i na świecie wystąpiła Anna Partyka-Opiela, która omówiła temat „Czy ochrona danych osobowych to zadanie dla compliance?”.

dsc_0286dsc_0290Przyjęte w maju 2016 roku Rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) wprowadza szereg istotnych zmian w obszarze ochrony danych osobowych względem obecnie obowiązujących przepisów. Przepisy RODO nakładają na niektórych z przedsiębiorców obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych, którego pozycja jest zbliżona do pozycji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w rozumieniu obecnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

Biorąc pod uwagę, że problematyka ochrony danych osobowych jest jednym z obszarów zwyczajowo przypisywanych do obowiązków komórek odpowiedzialnych za compliance, pojawia się pytanie czy możliwe jest łączenie funkcji Compliance Officera z funkcją Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu nowych przepisów? W trakcie wystąpienia Anna Partyka-Opiela przedstawiła argumenty za i przeciw takiemu rozwiązaniu.

Jędrzej Stępniowski

Jędrzej Stępniowski
Prawnik, Associate

jedrzej.stepniowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *