Science background

Na wczorajszym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poruszył temat sygnalistów jako jeden z kierunków, w którym powinna zmierzać reforma tej największej międzyrządowej organizacji. Czy whistleblowing zostanie wdrożony na poziomie międzynarodowym?

Podczas przemówienia na porannej sesji Zgromadzenia Ogólnego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podniósł kwestię sygnalistów w wypowiedzi dotyczącej reformy, nad jaką prowadzona jest dyskusja w wielu państwach członkowskich. Reforma jest przez wiele z nich pożądana w zakresie modernizacji Rady Bezpieczeństwa, ale także dla ograniczenia biurokracji i uporządkowania funduszy organizacji.

Donald Trump wyraził w swoim wystąpieniu nadzieję na „prawdziwie odważne reformy”, dzięki którym ONZ stanie się silniejsza i bardziej efektywna. Prezydent USA uważa, że organizacja osiągnie pełen potencjał poprzez minimalizację nadmiernej biurokracji i uproszczenie zarządzania. Nawoływał dlatego na forum ONZ do wprowadzenia ochrony dla urzędników OZN zgłaszających nieprawidłowości mające miejsce w jej phentermine strukturach i przedsięwzięciach. Założenia administracyjne ONZ nie przewidują bowiem żadnych form protekcji dla wewnętrznych whistleblowerów. Zdaniem Trumpa podjęcie przez ONZ odpowiednich kroków dla zapewnienia ochrony sygnalistom zbuduje większą odpowiedzialność organizacji, która jest konieczna dla wzmocnienia zaufania ludzi na całym świecie do uczciwości jej funkcjonowania i poprawienia skuteczność jej działań.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy prezydent USA zauważa potrzebę wprowadzania ochrony dla sygnalistów w różnych organizacjach. Na początku bieżącego roku podczas spotkania z przedstawicielami amerykańskich weteranów zapowiedział reformę w Department of Veterans Affairs (VA). Ten urząd federalny Trump nazwał w swojej kampanii 2016 najbardziej skorumpowaną i nagorzej prowadzoną agencją w Stanach, przedstawiając 10-krokowy plan jej reformy. W ramach tej obietnicy w kwietniu b.r. podpisał on „Veterans Accountability and Whistleblowers  Protection Act” powołujący do życia wewnętrzny urząd departamentu mający podejmować natychmiastowe śledztwa wewnętrzne w przypadku zgłaszania jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu VA.

Zainteresowanie prezydenta USA tematyką whistleblowersów i zauważanie przez niego istoty zapewnienia ochrony osobom sygnalizującym nieprawidłowości może przyczynić się do budowania globalnego trendu wdrażania systemów zgłaszania nadużyć i budowania rozwiązań służącym ochronie sygnalistów w różnych organizacjach, być może także tych o międzynarodowym charakterze.

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

Julia Besz

Julia Besz
Prawnik, Associate

julia.besz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *