Accounting and taxes

17 października br. w serwisie RCL opublikowano nowy tekst projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. To już trzecia odsłona projektu. co się zmieniło w stosunku do poprzedniej wersji?

Istotną zmianą jest dodanie nowej przesłanki oceny nieprawidłowości w organizacji podmiotu zbiorowego. Nowa przepis zakłada, że przy ocenie odpowiedzialności firmy znaczenie będzie miał jej rozmiar oraz rodzaj prowadzonej działalności. Przepis ten koresponduje z treścią uzasadnienia, w którym czytamy, że głównym celem projektodawców jest zwiększenie skuteczności egzekwowania odpowiedzialności podmiotów zbiorowych „o dużej skali działalności i złożonej strukturze”.

Jednocześnie projektodawcy zrezygnowali z regulacji umożliwiającej podmiotom zbiorowym uwolnienie się od odpowiedzialności przez wykazanie, że poddawały się regularnym (co najmniej raz na dwa lata) audytom zgodności i ryzyka przeprowadzanym przez zewnętrzną firmę audytorską.

W projekcie utrzymano 3-miesięczny okres przejściowy. Z ostatnich wypowiedzi Ministra Marcina Warchoła wynika, że projekt zostanie rozpatrzony przez Radę Ministrów jeszcze w październiku, skąd trafi do Sejmu, gdzie prace nad ustawą zostaną zakończone najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

dr Anna Partyka-Opiela

dr Anna Partyka-Opiela
Radca Prawny, Partner

anna.partyka-opiela@dzp.pl

dr Anna Hlebicka-Józefowicz

dr Anna Hlebicka-Józefowicz
Adwokat, Senior Associate

anna.hlebicka-jozefowicz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *