Safety amber light

10 kwietnia 2017 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił program pozyskiwania informacji o zmowach przedsiębiorców od sygnalistów. Odzew przerósł najśmielsze oczekiwania instytucji. Jak informuje Rzeczpospolita, przez miesiąc funkcjonowania programu urzędnicy otrzymali ponad 760 telefonów i maili dotyczących zmów. Z informacji udzielonych przez biuro prasowe UOKiK wynika, że kilka z sygnałów może stać się podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia konkurencji.

Zmowy przedsiębiorców

Wykrywanie przypadków zawierania antykonkurencyjnych porozumień stanowi jeden z podstawowych obszarów działalności UOKiK. Za porozumienia takie uważa się jakiekolwiek uzgodnienia, których celem lub skutkiem jest eliminowanie, ograniczanie lub zniekształcanie mechanizmów wolnorynkowych. Pojęcie „porozumienie” należy przy tym rozumieć bardzo szeroko – w jego zakres wchodzą, dla przykładu, również nieformalne, ustne uzgodnienia zawierane przez pracowników przedsiębiorstw, nawet jeśli są podejmowane bez wiedzy zarządu przedsiębiorstwa.  Do podstawowych rodzajów takich porozumień należą:

  • zmowy cenowe, polegające na ustalaniu sztywnych bądź minimalnych cen towarów;
  • zmowy kontygentowe, mające na celu wspólne ustalenie wielkości produkcji lub sprzedaży;
  • zmowy przetargowe, których zadaniem jest ustalenie wspólnej strategii udziału w przetargu, tak, by wygrał go konkretny przedsiębiorstwa;
  • podział podmiotowy, polegający, na ustaleniu, że jeden przedsiębiorca będzie miał wyłączność na obsługę pewnej części konsumentów, a inny przedsiębiorca – pozostałej części.

W zeszłym roku Urząd wydał 13 decyzji dotyczących niedozwolonych porozumień. W tym roku, dzięki sygnalistom, ich liczba może być znacznie większa.

Rola sygnalistów

Przekazane przez UOKiK dane dotyczące liczby zgłoszeń wskazują na rosnącą rolę sygnalistów w procesie wykrywania i zgłaszania czynów niedozwolonych. Coraz więcej postępowań z zakresu nie tylko ochrony konkurencji ale również przestępczości korupcyjnej jest prowadzonych dzięki zgłoszeniom przekazywanym przez anonimowych informatorów. Wielu z nich stanowiącą pracownicy przedsiębiorstw, w których dochodzi do nadużyć. Odzwierciedleniem rosnącego znaczenia tej grupy jest zarówno rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca roli sygnalistów w ochronie interesów finansowych Unii, o której pisaliśmy w jednym z poprzednich wpisów [link: https://www.dzp.pl/blog/compliance/parlament-europejski-o-roli-sygnalistow-ochronie-interesow-finansowych-unii/], jak i  trwające prace nad polską Ustawą o sygnalistach [link: https://www.dzp.pl/blog/compliance/polska-ustawa-o-sygnalistach-cz/].

Jednocześnie UOKiK przypomina: osoby zgłaszające anonimowo informacje dotyczące swoich własnych działań powinny podejmować kontakt z Urzędem w ramach programu łagodzenia kar, a nie na zasadach przewidzianych dla sygnalistów. Dzięki temu możliwe jest zwolnienie z kary pieniężnej lub redukcja jej wymiaru.

W ramach walki ze zjawiskiem zmów przedsiębiorców UOKiK uruchomił w tym tygodniu również internetowe szkolenie poświęcone prawu konkurencji w zamówieniach publicznych. Korzystając z kursów na platformie e-learningowej (link: www.szkoleniazmowy.uokik.gov.pl) będzie można się dowiedzieć czym jest zmowa przetargowa, jakie istnieją mechanizmy zawierania tego rodzaju porozumień oraz jakie są sposoby ich wykrywania.

Krzysztof Krak

Krzysztof Krak


krzysztof.krak@dzp.pl

Maciej Żelewski

Maciej Żelewski


maciej.zelewski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *