Safety amber light

Kilka dni temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o uruchomieniu systemu anonimowego zgłaszania, w dobrej wierze i w interesie publicznym, informacji o potencjalnych naruszeniach reguł konkurencji. Sygnalistą czyli osobą, która chciałby zgłosić takie nieprawidłowości może być każda osoba, która wie o niedozwolonym porozumieniu.

Osoba posiadająca informacje o praktykach ograniczających konkurencję może od teraz skontaktować się z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów – UOKiK za pomocą specjalnie przygotowanego adresu mailowego – sygnalista@uokik.gov.pl lub skontaktować się przy pomocy podanego numeru telefonu 22 55 60 500.

UOKiK idąc śladem Komisji Europejskiej, która w marcu ubiegłego roku uruchomiła anonimową skrzynkę umożliwiającą przesłanie informacji o niedozwolonych praktykach rynkowych wprowadziła możliwość anonimowego zgłaszania praktyk ograniczających konkurencję, zwracając tym samym uwagę na istotę tzw. sygnalistów.

Zmowy cenowe

W ostatnich latach głośno jest o niedozwolonych porozumieniach. Porozumienie przedsiębiorców dotyczące ustalania poziomu cen mające na celu uniknięcie wzajemnej konkurencji nazywane jest powszechnie zmową cenową.

W świetle obowiązujących przepisów w Polsce, zmowy cenowe są praktyką nielegalną. Jednak należy przy tym zwrócić uwagę, iż nie stanowi nieuczciwej konkurencji stosowanie cen niskich.  Jednak już stosowanie cen rażąco niskich, zwanych niekiedy cenami drapieżnymi może generować nadużycia. Ustalanie cen rażąco niskich ma w szczególności związek z agresywną polityką cenowa, stanowiącą jedno z narzędzi prowadzenia przedsiębiorstwa.

Leniency

Progam leniency jest programem łagodzenia kar, który przewiduje całkowite zwolnienie z kary pieniężnej lub zmniejszenie jej wymiaru w przypadku gdy przedsiębiorca, który zawarł  porozumienie ograniczające konkurencję przyzna się do udziału w porozumieniu i przedstawi do UOKiKu stosowne informacje i dowody.

Wprowadzenie programu  ma na celu zwiększenie transparentności przepisów ustawy, a tym samym ujednolicenie zasad postępowania w zakresie programu łagodzenia kar.

Należy przy tym jednak zaznaczyć, iż przedmiotem wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie może być wyłącznie porozumienie ograniczające konkurencję tj. porozumienie wertykalne, porozumienie horyzontalne lub kartel.

W roku ubiegłym UOKiK wydał aż 13 decyzji dotyczących niedozwolonych porozumień przedsiębiorców dotyczących m.in. zmów cenowych czy przetargowych. Wskazuje to na zakres problemu jakimi są niedozwolone porozumienia przedsiębiorców i ich szkodliwość dla uczestników rynku, którzy zostają pozbawieni możliwości zakupu produktu o cenie niższej. Zatem umożliwienie anonimowego zawiadamiania o niedozwolonych praktykach może poprawić skuteczność zapobiegania nieuczciwych praktyk, a także zwiększy wykrywalność zmów i niedozwolonych porozumień.

Krzysztof Krak

Krzysztof Krak


krzysztof.krak@dzp.pl

Małgorzata Gąsior

Małgorzata Gąsior


malgorzata.gasior@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *