Więzienie dla lekarza za łapówki

Znany krakowski specjalista został skazany na dwa lata i osiem miesięcy bezwzględnego więzienia za przyjmowanie łapówek. W okresie od 2000 do 2011 r. lekarz miał przyjąć w sumie 15 tys. od rodziców małych pacjentów.

Przebieg sprawy

Przed postawieniem zarzutów skazanemu, śledczy mieli przesłuchać aż 500 osób, a ostatecznie lekarzowi postawiono 27 zarzutów korupcji. Miał on przyjmować kwoty od 100 do nawet 3 tysięcy złotych.

Sąd I instancji skazał Jana S. aż na 4 lata bezwzględnego więzienia, zasądził przepadek równowartości korzyści majątkowych w kwocie 15 tys. zł. oraz zakaz sprawowania funkcji kierowniczych w publicznej służbie zdrowia.

Sąd II instancji orzekł karę w wysokości 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, ponieważ uznał, że poprzednio wymierzona kara jest niewspółmiernie surowa, jednak ze względu na wysoką szkodliwość społeczną czynu, nie może ona zostać zawieszona. Argumentem za utrzymaniem kary bezwzględnego więzienia był również fakt, że lekarz wraz z obrońcą wyraził zgodę na dobrowolne poddanie się karze w wysokości 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Warunkiem była możliwość dalszego wykonywania zawodu. Kiedy lekarz został ze szpitala zwolniony, obrona wycofała się z udzielonej wcześniej zgody.

Wykonanie kary

Wyrok sądu II instancji jest prawomocny i jest wyrokiem precedensowym. Pierwszy raz w polskim sądownictwie orzeczono karę bezwzględnego pozbawienia wolności dla lekarza za czyny korupcyjne.

Skazany wniósł kasację od wyroku, a jeden z członków jego rodziny złożył do sądu wniosek o ułaskawienie.

Helena Zielińska

Helena Zielińska


helena.zielinska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *