Newton's cradle

Komisja ds. Compliance działająca przy Giełdzie Papierów Wartościowych podjęła prace nad przygotowaniem wytycznych dot. wdrożenia systemu antykorupcyjnego dla spółek notowanych na GPW.

Projektowana ustawa o jawności życia publicznego nakłada na wszystkich co najmniej średnich przedsiębiorców obowiązek wdrożenia systemu antykorupcyjnego. Opracowywane wytyczne mają ułatwić spółkom notowanym na GPW skuteczne i efektywne wdrożenie rozwiązań określonych w projekcie.

W pracę nad wytycznymi jest zaangażowana szefowa naszego zespołu compliance, dr Anna Partyka – Opiela, która w jest sekretarzem przy Komisji ds. Compliance GPW.

O dalszym przebiegu prac nad wytycznymi będziemy informować Państwa na naszym blogu.

Helena Zielińska

Helena Zielińska
Prawnik, Associate

helena.zielinska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *