wooden gavel and books on wooden table,on brown background

Polski rząd rozpoczął walkę z wyłudzeniami i tzw. „szarą strefą”. Do dotychczasowych działań dołącza m.in. planowana na przyszły rok nowelizacja ustawy kodeks karny skarbowy. Ponieważ jednym z głównych zadań compliance jest prewencja i edukacja – na bieżąco monitorujemy dla państwa sytuację legislacyjną dotyczącą m.in. zmian w zakresie prawa karnego.

W jednym z poprzednich tekstów (tekst można przeczytać tutaj) informowaliśmy Państwa o projektowanej nowelizacji przepisów kodeksu karnego dot. zaostrzenia kar za oszustwa podatkowe. Jedną z nich miało być nawet do 25 lat pozbawienia wolności za posługiwanie się fałszywi fakturami, jeżeli doprowadziło ono do oszustwa podatkowego o wartości powyżej 5 mln złotych.

PROJEKT USTAWY

Proponowane zmiany mają zostać wprowadzone do Kodeksu karnego, a nie do Kodeksu karnego skarbowego, który w specjalny sposób penalizuje przestępstwa przeciwko należnościom publicznoprawnym. Projekt zakłada, między innymi, wprowadzenie przepisów dotyczących przestępstwa fałszowania faktur i możliwości nakładania za popełnienie tych przestępstw dużo dotkliwszych kar niż dotychczas, zarówno pozbawienia wolności, jak i kar grzywny. Jednakże zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych Sejmu RP, dnia 15 grudnia Podkomisja Nadzwyczajnej Komisji do spraw zmian w kodyfikacjach zarekomendowała odrzucenie projektu. Co dalej?

Po zakończeniu pierwszego czytania, stanowisko Komisji przedstawia Sejmowi poseł sprawozdawca. Sejm ma kilka możliwości – stanowisko Komisji może przyjąć i odrzucić projekt ustawy. Sejm może nie zgodzić się ze sprawozdaniem Komisji i przyjąć projekt w zaproponowanej wersji i przejść w ten sposób do trzeciego czytania. Jeżeli jednak pojawią się na tym etapie poprawki do projektu, jest on ponownie kierowany do Komisji, która przedstawia sprawozdanie uzupełniające.

Wokół projektu narastało wiele kontrowersji. Na posiedzeniu Podkomisji padały argumenty za odrzuceniem projektu, ponieważ może on stanowić realne zagrożenie dla małych i uczciwych przedsiębiorców, a nie tylko dla zorganizowanych oszustów. Uczciwi przedsiębiorcy nie będą w stanie zweryfikować wszystkich otrzymywanych od kontrahentów faktur, w związku z czym mogą zostać posądzeni o nieświadome „posługiwanie się fakturą jako autentyczną”, co jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Z drugiej zaś strony, z danych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że nadużycia VAT są ogromnym problemem w całej Wspólnocie. Wg informacji udostępnionych na stronie Komisji Europejskiej, UE traci ok. 50 miliardów euro rocznie na oszustwach podatkowych. Według byłego ministra finansów, Pawła Szałamachy, luka podatkowa w Polsce oceniana jest na 26%. Uszczelnienie przepisów dot. VAT – u mogłoby zmniejszyć straty ponoszone przez państwa członkowskie, a co za tym idzie, również przez Polskę.

CO DALEJ PLANUJE RZĄD?

To nie jedyne działanie rządu, które zmierzało do ograniczenia strat wynikających z oszustw podatkowych. W 2016 roku uchwalona została nowelizacja Ordynacji podatkowej, która wprowadziła klauzulę obejścia podatkowego, a na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiła się informacja o planowanej nowelizacji ustawy Kodeks karny skarbowy, która ma wprowadzić szereg regulacji, których głównym celem będzie zmniejszenie szarej strefy oraz zwiększenie karalności za przestępstwa skarbowe. Proponowane regulacje mają polegać głównie na wprowadzeniu zmian utrudniających uniknięcie odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skarbowe (np. ograniczenie instytucji czynnego żalu), obostrzeniu odpowiedzialności przy przestępstwach skarbowych, które powodują zmniejszenie należności podatkowych dużej wartości, a także wprowadzenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za przygotowanie przestępstwa skarbowego.

W zakresie prawa karnego materialnego procedowana jest również nowelizacja dotycząca konfiskaty rozszerzonej, o której również pisaliśmy na naszym blogu (tutaj). Projekt ustawy trafił do Sejmu 30 grudnia 2016 r. i został skierowany do pierwszego czytania dnia 3 stycznia 2017 r.

Ponadto rząd planuje zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która ma zmienić zasady odpowiedzialności za czyn popełniony przez osobę fizyczną. Po wejściu w życie planowanych przepisów prawomocne skazanie osoby nie będzie warunkiem obligatoryjnym do pociągnięcia do odpowiedzialności, a wystarczającym będzie stwierdzenie faktu, że popełniony czyn przyniósł podmiotowi korzyść.

O planowanych zmianach będziemy informować Państwa bieżąco na naszym blogu.

Helena Zielińska

Helena Zielińska
Prawnik, Associate

helena.zielinska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *