Bony własności intelektualnej – możliwość otrzymania dofinansowania od EUIPO na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych

18 grudnia Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomił fundusz dotacji w wysokości 20 mln EUR, który ma ułatwić dostęp do praw własności intelektualnej europejskim małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP). Projekt jest współfinansowany z Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME.

W ramach programu przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci zwrotu 50% kosztów związanych ze zgłoszeniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych zarówno w EUIPO, jak i Urzędzie Patentowym RP. Każdy przedsiębiorca może uzyskać do 1500 EUR zwrotu.

Wnioski o dofinansowanie w pierwszej turze będzie można składać od 11 do 31 stycznia 2021 r. Kolejne rundy aplikacyjne zaplanowano na marzec, maj, lipiec i wrzesień. Zgodnie z oficjalną unijną definicją MŚP o dofinansowanie z funduszu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnili łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniali średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  2. osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Więcej informacji dostępnych na stronie EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund

Michał Nita

Michał Nita
Associate

Michal.Nita@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *