Dnia 22 marca 2013 roku wchodzi w życie znowelizowana treść art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Znowelizowany przepis dokonuje zmian w zasadach dotyczących możliwości instalowania tzw. Cookies oraz innego oprogramowania w urządzeniach abonentów oraz użytkowników końcowych.

Obecnie, użytkownik końcowy lub abonent ma prawo wyrażenia sprzeciwu (tzw. opt-out), w  celu uniemożliwienia przechowywania danych (np. Cookies) usługodawcy w urządzeniu końcowym takiego użytkownika.

D. Sharon Pruitt
D. Sharon Pruitt

Art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 marca 2013 ustanawia wymóg uzyskiwania zgody na wykorzystywanie przez usługodawców Cookies (system pierwotnej zgody, tzw. opt-in).

W związku z powyższą nowelizacją, może zachodzić potrzeba zmiany w treści:

  • – regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną na stronach internetowych,
  • – polityk prywatności na stronach internetowych,
  • – oraz co najważniejsze, dokonania zmian w samej stronach internetowych, poprzez wyświetlenie komunikatu, lub w inny sposób bezpośrednie poinformowanie użytkownika, przed rozpoczęciem przechowywania lub uzyskaniem dostępu do informacji już przechowywanej u użytkownika, o celach takiego działania oraz o możliwościach, które użytkownik ma udostępnione (zob. art. 173 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a i b)

Sankcją za naruszenie jest odpowiedzialność związana z zapłata kary pieniężnej, co wynika z art. 209 ustawy Prawo telekomunikacyjne, która może wynieść do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Niezależnie od kary pieniężnej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do 300 % jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Nowelizacja jest efektem wejścia w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o prywatności i łączności elektronicznej 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r., według której Art. 5 ust. 3:

Państwa członkowskie zapewniają, aby przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika było dozwolone wyłącznie pod warunkiem że dany abonent lub użytkownik wyraził zgodę zgodnie z dyrektywą 95/46/WE po otrzymaniu jasnych i wyczerpujących informacji, między innymi o celach przetwarzania. Nie stanowi to przeszkody dla każdego technicznego przechowywania danych ani dostępu do nich jedynie w celu wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej, lub gdy jest to ściśle niezbędne w celu świadczenia usługi przez dostawcę usługi społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie zażądanej przez abonenta lub użytkownika.

Na stronie MAiC znajdziemy ciekawą infografikę, przedstawiającą powody zmian oraz ostatecznej redakcji art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne:

maic.gov.pl

Jakub Kubalski

Jakub Kubalski
Adwokat, Senior Associate

jakub.kubalski@dzp.pl

komentarze 3

  1. Nie wiem w sumie, czy zmiany te są dobre czy nie, bo się na tym nie znam zbytnio. Jednak trochę to psuje pracę, jeśli chcę coś szybko znaleźć na Internecie i ciągle wyskakują mi jakieś okienka…

  2. Jak dla mnie to jest to jedynie denerwujace, te wszystkie komunikaty…

  3. Ja popieram tą reformę – większa prywatność

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *