Od 1 stycznia 2011 r. zlikwidowana zostanie możliwość ujawnienia do celów podatkowych samodzielnie wytworzonego znaku towarowego.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, iż prawa własności intelektualnej są obszarem prawa który nie ma niewiele wspólnego z podatkami. Nic jednak bardziej mylnego.

Prawa własności intelektualnej, określane w ustawie o CIT jako wartości niematerialne i prawne są często istotnym elementem wpływającym na wysokość zobowiązań podatkowych np. drogą odpisów amortyzacyjnych, kosztów czy też licencji.

W tym miejscu chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na możliwość wygenerowania znacznych oszczędności podatkowych w oparciu o znak towarowy posiadany przez spółkę. W wielu przypadkach własny znak towarowy jest najbardziej wartościowym aktywem posiadanym przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Niestety, nie jest to odzwierciedlone w rozliczeniach podatkowych takiego podmiotu, gdyż przepisy podatkowe nie umożliwiają amortyzacji dla celów podatkowych własnego znaku towarowego. Jest jednak sposób, aby to zmienić i zrealizować oszczędności podatkowe w związku z samodzielnie wytworzonym znakiem towarowym.

W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość przeprowadzania restrukturyzacji w taki sposób, aby dla celów podatkowych ujawnić wytworzony we własnym zakresie znak towarowy (albo inną wartość niematerialną i prawną dotąd niewykazaną dla celów podatkowych). Restrukturyzacja ta polega na przeniesieniu we właściwej formie prawnej określonej w przepisach podatkowych części majątku do zależnej spółki osobowej (istniejącej lub nowo utworzonej).

Trzeba jednak pamiętać, że możliwość skorzystania z tego wariantu będzie prawdopodobnie dostępna tylko do końca tego roku, bowiem od 1 stycznia 2011 r. ma wejść w życie nowelizacja ustawy o podatku CIT, która zlikwiduje to rozwiązanie.

Istnieją, co prawda, sposoby na ujawnienie do celów podatkowych samodzielnie wytworzonego znaku towarowego również w 2011 roku, ale to już temat na następny wpis.

Karol Kołowski

Karol Kołowski


karol.kolowski@dzp.pl

komentarze 2

  1. to jak to teraz zrobić?

    • mm
      Karol Kołowski

      Dziękuję za zainteresowanie tematem. Trzeba przyznać, że skorzystanie z prezentowanej powyżej możliwości optymalizacji jest obecnie znacznie utrudnione z uwagi na wprowadzenie nowych szczegółowych regulacji podatkowych. W związku z powyższym konieczne jest każdorazowo dokonanie dokładnej analizy stanu faktycznego w celu określenia czy istnieje możliwość przeprowadzenia tego rodzaju optymalizacji. Dopiero wtedy można rozważać implementację odpowiedniego scenariusza optymalizacji.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *